Събития с лица свързани с компанията ДИДЕС 75 (ЕИК: 202104665)
Events with persons connected to the company DIDES 75 (ID: 202104665)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202104665)
Към 2020-01-23 02:54:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:54:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-28 11:15:22Константин Русев Дамянов
Konstantin Rusev Damyanov
БЪЛГАРИЯManager
2017-11-28 11:15:22Константин Русев Дамянов
Konstantin Rusev Damyanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-11-28 11:15:22Владимир Стоев Лесничков
Vladimir Stoev Lesnichkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: Константин Русев Дамянов
2017-11-28 11:15:22Константин Русев Дамянов
Konstantin Rusev Damyanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: Владимир Стоев Лесничков
2015-03-26 14:42:09ДИДЕС 75 ЕООД
DIDES 75 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 Западен парк 2 А
2015-03-26 14:42:09ДИДЕС 75 ЕООД
DIDES 75 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 Западен парк 2 А
2014-08-18 15:13:23ДИДЕС 75 ЕООД
DIDES 75 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Драгичево 2351 ул. Рударска 21
2014-08-18 15:13:23Владимир Стоев Лесничков
Vladimir Stoev Lesnichkov
БЪЛГАРИЯManager
2014-08-18 15:13:23Владимир Стоев Лесничков
Vladimir Stoev Lesnichkov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-08-18 15:13:23Диана Атанасова Малякова
Diana Atanasova Malyakova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: Владимир Стоев Лесничков
2014-08-18 15:13:23Владимир Стоев Лесничков
Vladimir Stoev Lesnichkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: Диана Атанасова Малякова
2014-05-23 14:29:04ДИДЕС 75 ЕООД
DIDES 75 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Драгичево 2351 ул. Рударска 21
2014-05-23 14:29:04ДИДЕС 75 ЕООД
DIDES 75 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Драгичево 2351 ул. Рударска 21
2013-03-19 13:19:45ДИДЕС 75
DIDES 75
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-03-19 13:19:45ДИДЕС 75 ЕООД
DIDES 75 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 639 Б, магазин
2013-03-19 13:19:45ДИДЕС 75 ЕООД
DIDES 75 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 639 Б, магазин
2013-03-19 13:19:45ДИДЕС 75 ЕООД
DIDES 75 EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ИНФОРМАЦИОННА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ; ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2013-03-19 13:19:45ДИАНА АТАНАСОВА МАЛЯКОВА
DIANA ATANASOVA MALYAKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-19 13:19:45ДЕСИСЛАВА РУСЕВА КОЛАРОВА
DESISLAVA RUSEVA KOLAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: ДИАНА АТАНАСОВА МАЛЯКОВА
2013-03-19 13:19:45ДИАНА АТАНАСОВА МАЛЯКОВА
DIANA ATANASOVA MALYAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Buy from: ДЕСИСЛАВА РУСЕВА КОЛАРОВА
2012-06-06 15:52:15ДИДЕС 75
DIDES 75
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-06-06 15:52:15ДИДЕС 75 ООД
DIDES 75 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 723 А
2012-06-06 15:52:15ДИДЕС 75 ООД
DIDES 75 OOD
SubjectOfActivity
Вътрешна и външна търговска дейност с всякакъв вид стоки и изделия; програмни и други услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и лицензионни сделки; туристически услуги; транспортни услуги; покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане и вътрешен дизайн на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и други дейности незабранени от закона.
2012-06-06 15:52:15Диана Атанасова Малякова
Diana Atanasova Malyakova
БЪЛГАРИЯManager
2012-06-06 15:52:15Диана Атанасова Малякова
Diana Atanasova Malyakova
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-06 15:52:15Десислава Русева Коларова
Desislava Ruseva Kolarova
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ДИДЕС 75 DIDES 75 (ЕИК: 202104665)
Check other registries about the company ДИДЕС 75 DIDES 75 (ID: 202104665)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More