Събития с лица свързани с компанията БОРЯНА 89 - БОРЯНА БИСЕРОВА (ЕИК: 202111421)
Events with persons connected to the company BORYANA 89 - BORYANA BISEROVA (ID: 202111421)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202111421)
Към 2020-02-18 16:22:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:22:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-06-12 10:39:00БОРЯНА 89 - БОРЯНА БИСЕРОВА
BORYANA 89 - BORYANA BISEROVA
LegalForm
Едноличен търговец
2012-06-12 10:39:00БОРЯНА 89 - БОРЯНА БИСЕРОВА ЕТ
BORYANA 89 - BORYANA BISEROVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2012-06-12 10:39:00БОРЯНА 89 - БОРЯНА БИСЕРОВА ЕТ
BORYANA 89 - BORYANA BISEROVA ET
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА, ДАВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, УКАЗ ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2012-06-12 10:39:00БОРЯНА БИСЕРОВА ХРИСТОВА
BORYANA BISEROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата БОРЯНА 89 - БОРЯНА БИСЕРОВА BORYANA 89 - BORYANA BISEROVA (ЕИК: 202111421)
Check other registries about the company БОРЯНА 89 - БОРЯНА БИСЕРОВА BORYANA 89 - BORYANA BISEROVA (ID: 202111421)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More