Събития с лица свързани с компанията ПАУЪР ПРОДЪКТС ТРЕЙДИНГ (ЕИК: 202152012)
Events with persons connected to the company PAUAR PRODAKTS TREYDING (ID: 202152012)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202152012)
Към 2020-01-18 17:32:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 17:32:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-30 17:44:14Йоана Игнатова Николова
Yoana Ignatova Nikolova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-01-26 16:50:06КИРО СТОЯНОВ КИРОВ
KIRO STOYANOV KIROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-01-26 16:50:06Ивайло Бойков Кръстев
Ivaylo Boykov Krastev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-28 08:41:35Киро Стоянов Киров
Kiro Stoyanov Kirov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-05 16:11:19Иван Киров Киров
Ivan Kirov Kirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-03-05 16:11:19Иван Киров Киров
Ivan Kirov Kirov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-11 11:52:20ПАУЪР ПРОДЪКТС ТРЕЙДИНГ
PAUAR PRODAKTS TREYDING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-07-11 11:52:20ПАУЪР ПРОДЪКТС ТРЕЙДИНГ ЕАД
PAUAR PRODAKTS TREYDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 7 бул. Царица Йоана 49 --- ---
2012-07-11 11:52:20ПАУЪР ПРОДЪКТС ТРЕЙДИНГ ЕАД
PAUAR PRODAKTS TREYDING EAD
SubjectOfActivity
търговия (външна и вътрешна), внос и дистрибуция на инструменти и машини за строителството и бита, доставка на резервни части, както и търговия с други стоки и вещи, консутантска, спедиционна, лизингова и превозна дейност, ноу-хау, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионерство и всякакви други търговски дейности, разрешени от българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими.
2012-07-11 11:52:20Коста Панков Басев
Kosta Pankov Basev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-11 11:52:20Йолиан Марков Милев
Yolian Markov Milev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-11 11:52:20Йолиан Марков Милев
Yolian Markov Milev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-11 11:52:20Коста Панков Басев
Kosta Pankov Basev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-11 11:52:20Жанета Георгиева Дерменджиева
ZHaneta Georgieva Dermendzhieva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-11 11:52:20КИРОВ АД
KIROV AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПАУЪР ПРОДЪКТС ТРЕЙДИНГ PAUAR PRODAKTS TREYDING (ЕИК: 202152012)
Check other registries about the company ПАУЪР ПРОДЪКТС ТРЕЙДИНГ PAUAR PRODAKTS TREYDING (ID: 202152012)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More