Събития с лица свързани с компанията Енерджи Якоруда (ЕИК: 202158093)
Events with persons connected to the company Enerdzhi YAkoruda (ID: 202158093)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202158093)
Към 2020-01-23 22:13:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:13:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-29 12:01:56Георги Стоилов Пачалов
Georgi Stoilov Pachalov
БЪЛГАРИЯPartner
2017-11-29 12:01:56БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Георги Стоилов Пачалов
2017-11-29 12:01:56Георги Стоилов Пачалов
Georgi Stoilov Pachalov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
2012-10-04 15:49:33Йоан Атанасов Димитров
Yoan Atanasov Dimitrov
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-04 15:49:33Атанас Йорданов Димитров
Atanas Yordanov Dimitrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
166 Sell to: Йоан Атанасов Димитров
2012-10-04 15:49:33Йоан Атанасов Димитров
Yoan Atanasov Dimitrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
166 Buy from: Атанас Йорданов Димитров
2012-07-16 17:09:41Енерджи Якоруда
Enerdzhi YAkoruda
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-07-16 17:09:41Енерджи Якоруда ООД
Enerdzhi YAkoruda OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 Димитър Талев 8 А
2012-07-16 17:09:41Енерджи Якоруда ООД
Enerdzhi YAkoruda OOD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА; ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ, ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН.
2012-07-16 17:09:41Георги Светославов Найденов
Georgi Svetoslavov Naydenov
БЪЛГАРИЯManager
2012-07-16 17:09:41БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-07-16 17:09:41Георги Стоилов Пачалов
Georgi Stoilov Pachalov
БЪЛГАРИЯPartner
2012-07-16 17:09:41Атанас Йорданов Димитров
Atanas Yordanov Dimitrov
БЪЛГАРИЯPartner
2012-07-16 17:09:41Георги Атанасов Дарелов
Georgi Atanasov Darelov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Енерджи Якоруда Enerdzhi YAkoruda (ЕИК: 202158093)
Check other registries about the company Енерджи Якоруда Enerdzhi YAkoruda (ID: 202158093)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More