Събития с лица свързани с компанията ЕВРОПЕЙСКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ЕИК: 202165344)
Events with persons connected to the company EVROPEYSKA ENERGIYNA EFEKTIVNOST (ID: 202165344)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202165344)
Към 2020-02-18 15:23:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:23:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-21 15:07:42ЕВРОЕНЕРГИЙНОСТ
EVROENERGIYNOST
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-09-21 15:07:42ЕВРОЕНЕРГИЙНОСТ ЕООД
EVROENERGIYNOST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Изгрев 16 5
2017-09-21 15:07:42РУМЕН ВАСИЛЕВ КАРАМАНОВ
RUMEN VASILEV KARAMANOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-09-21 15:07:42РУМЕН ВАСИЛЕВ КАРАМАНОВ
RUMEN VASILEV KARAMANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-09-21 15:07:42АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ
ALEKSANDAR TOSHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: РУМЕН ВАСИЛЕВ КАРАМАНОВ
2017-09-21 15:07:42РУМЕН ВАСИЛЕВ КАРАМАНОВ
RUMEN VASILEV KARAMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ
2017-09-21 15:07:42ТОШО АТАНАСОВ ТОДОРОВ
TOSHO ATANASOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: РУМЕН ВАСИЛЕВ КАРАМАНОВ
2017-09-21 15:07:42РУМЕН ВАСИЛЕВ КАРАМАНОВ
RUMEN VASILEV KARAMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: ТОШО АТАНАСОВ ТОДОРОВ
2014-07-10 17:34:50ЕВРОЕНЕРГИЙНОСТ ООД
EVROENERGIYNOST OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 40 5
2014-07-10 17:34:50ТОШО АТАНАСОВ ТОДОРОВ
TOSHO ATANASOV TODOROV
БЪЛГАРИЯManager
2014-07-10 17:34:50ТОШО АТАНАСОВ ТОДОРОВ
TOSHO ATANASOV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-10 17:34:50МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
MILEN NENCHEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: ТОШО АТАНАСОВ ТОДОРОВ
2014-07-10 17:34:50ТОШО АТАНАСОВ ТОДОРОВ
TOSHO ATANASOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
2014-03-07 08:29:52АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ
ALEKSANDAR TOSHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-03-07 08:29:52ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА РАДЕВА
VELICHKA STOILOVA RADEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ
2014-03-07 08:29:52АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ
ALEKSANDAR TOSHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА РАДЕВА
2012-07-20 19:13:57ЕВРОПЕЙСКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
EVROPEYSKA ENERGIYNA EFEKTIVNOST
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-07-20 19:13:57ЕВРОПЕЙСКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ООД
EVROPEYSKA ENERGIYNA EFEKTIVNOST OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДЕМОКРАЦИЯ 69
2012-07-20 19:13:57ЕВРОПЕЙСКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ООД
EVROPEYSKA ENERGIYNA EFEKTIVNOST OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; комисионни, спедиционни, превозни и спедиторски сделки на пътници и товари в страната и чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; лицензионни сделки; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги и други услуги; туроператорски услуги и туристическо агентиране; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос; износ; лизинг; строително-монтажни работи и търговски сделки със строителни материали; счетоводни услуги; търговски сделки с произведения на изкуството; посредничество при намиране на работа в страната и чужбина; подготовка и квалификация на кадри; услуги по външно и вътрешно почистване на жилища и сгради; озеленяване; дизайнерска дейност; дистрибуторство и маркетинг; проектиране и извършване на жилищно, обществено и промишлено строителство; консултантска дейност; организиране и провеждане на музикално-артистични програми; организиране на екскурзии в страната и чужбина; спортни, анимационни, културни и други видове услуги; машинна обработка на иформация; отдаване и преотдаване под наем на обекти; печатарска дейност; преводаческа дейност; извънучилищно обучение и чуждоезиково обучение; сделки с с благородни метали; семейно хотелиерство; стоков контрол.
2012-07-20 19:13:57МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
MILEN NENCHEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-07-20 19:13:57ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА РАДЕВА
VELICHKA STOILOVA RADEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-07-20 19:13:57МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
MILEN NENCHEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-07-20 19:13:57ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА РАДЕВА
VELICHKA STOILOVA RADEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОПЕЙСКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ EVROPEYSKA ENERGIYNA EFEKTIVNOST (ЕИК: 202165344)
Check other registries about the company ЕВРОПЕЙСКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ EVROPEYSKA ENERGIYNA EFEKTIVNOST (ID: 202165344)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More