Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ХЕМЕРА ИНВЕСТ (ЕИК: 202171895)
Events with persons connected to the company HEMERA INVEST (ID: 202171895)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202171895)
Към 2019-12-10 02:13:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 02:13:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-12-03 15:00:17ХЕМЕРА ИНВЕСТ
HEMERA INVEST
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-12-03 15:00:17АБЛИСКО
ABLISKO
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-12-03 15:00:17УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯShareTransfer
1 Sell to: АБЛИСКО ООД
2013-12-03 15:00:17АБЛИСКО ООД
ABLISKO OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: УИЛИ БАПТИСТ
2013-12-03 15:00:17ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА ПРОФИРОВА
VIOLETA EVGENIEVA PROFIROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: АБЛИСКО ООД
2013-12-03 15:00:17АБЛИСКО ООД
ABLISKO OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА ПРОФИРОВА
2012-07-26 16:46:22ХЕМЕРА ИНВЕСТ
HEMERA INVEST
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-07-26 16:46:22ХЕМЕРА ИНВЕСТ ООД
HEMERA INVEST OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БУЛАИР 17
2012-07-26 16:46:22ХЕМЕРА ИНВЕСТ ООД
HEMERA INVEST OOD
SubjectOfActivity
Предметът на дейност на дружеството ще включва, без да се ограничава до, консултантски услуги, консултации относно навлизане на пазара, проучвания на пазара, маркетингови анализи и анализи на конкуренцията; правни и данъчни съвети, създаване на компании, офис и административни услуги; професионален мениджмънт, аутсорсинг и други консултантски дейности в България. Услугите са насочени, но не ограничени, към чуждите инвеститори в България. За да промотира дейността си към потенциални чужди инвеститори, дружеството ще открива офиси в чужбина, с цел предоставяне на информация и промотиране и маркетинг на дейностите на дружеството; Търговско представителство и посредничество и всяка друга незабранена от закона дейност.
2012-07-26 16:46:22ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА ПРОФИРОВА
VIOLETA EVGENIEVA PROFIROVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-07-26 16:46:22УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯManager
2012-07-26 16:46:22ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА ПРОФИРОВА
VIOLETA EVGENIEVA PROFIROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-07-26 16:46:22УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ХЕМЕРА ИНВЕСТ HEMERA INVEST (ЕИК: 202171895)
Check other registries about the company ХЕМЕРА ИНВЕСТ HEMERA INVEST (ID: 202171895)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate