Събития с лица свързани с компанията КРАМАН - ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 202195483)
Events with persons connected to the company KRAMAN - ENERDZHI (ID: 202195483)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202195483)
Към 2020-02-18 19:12:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:12:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-05-08 13:20:57Николай Калчев Николов
Nikolay Kalchev Nikolov
БЪЛГАРИЯLiquidator
2012-08-14 13:47:13КРАМАН - ЕНЕРДЖИ
KRAMAN - ENERDZHI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-08-14 13:47:13КРАМАН - ЕНЕРДЖИ ООД
KRAMAN - ENERDZHI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС ІІІ 140
2012-08-14 13:47:13КРАМАН - ЕНЕРДЖИ ООД
KRAMAN - ENERDZHI OOD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА,ПРОДАЖБА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИИЦИ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА АКРЕДИТАЦИЯ И НОТИФИКАЦИЯ.
2012-08-14 13:47:13ПЛАМЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
PLAMEN PETROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-08-14 13:47:13МАНО НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
MANO NIKOLOV LAZAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-14 13:47:13КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БЕЧЕВ
KRASIMIR GEORGIEV BECHEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата КРАМАН - ЕНЕРДЖИ KRAMAN - ENERDZHI (ЕИК: 202195483)
Check other registries about the company КРАМАН - ЕНЕРДЖИ KRAMAN - ENERDZHI (ID: 202195483)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More