Събития с лица свързани с компанията Юст Ленарт (ЕИК: 202256573)
Events with persons connected to the company YUst Lenart (ID: 202256573)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202256573)
Към 2020-01-27 06:27:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 06:27:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-11 17:43:31Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯLiquidator
2014-07-28 12:31:07Юст Ленарт ЕООД
YUst Lenart EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Освободител 2
2012-09-29 13:31:19Юст Ленарт
YUst Lenart
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-09-29 13:31:19Юст Ленарт ЕООД
YUst Lenart EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Кърниградска 19
2012-09-29 13:31:19Юст Ленарт ЕООД
YUst Lenart EOOD
SubjectOfActivity
предоставяне на услуги, свързани с развитието на информационните и комуникационните технологии, бизнес консултации, маркетинг и управление, сделки с интелектуална собственост, търговия и представителство, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2012-09-29 13:31:19Ленарт Юст Хансен
Lenart YUst Hansen
ДАНИЯManager
2012-09-29 13:31:19Ленарт Юст Хансен
Lenart YUst Hansen
ДАНИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Юст Ленарт YUst Lenart (ЕИК: 202256573)
Check other registries about the company Юст Ленарт YUst Lenart (ID: 202256573)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More