Събития с лица свързани с компанията ФЛАМИН (ЕИК: 202290586)
Events with persons connected to the company FLAMIN (ID: 202290586)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202290586)
Към 2020-06-05 06:06:39 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-05 06:06:39 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-27 14:57:27ФЛАМИН ЕООД
FLAMIN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост 426 Г
2017-03-27 14:57:27Лидия Павловна Шостак
Lidiya Pavlovna SHostak
УКРАЙНАManager
2017-03-27 14:57:27Лидия Павловна Шостак
Lidiya Pavlovna SHostak
УКРАЙНАSoleCapitalOwner
2017-03-27 14:57:27Андон Николаев Атанасов
Andon Nikolaev Atanasov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: Лидия Павловна Шостак
2017-03-27 14:57:27Лидия Павловна Шостак
Lidiya Pavlovna SHostak
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: Андон Николаев Атанасов
2014-01-08 16:38:45ФЛАМИН ЕООД
FLAMIN EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строителство, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, управление на недвижими имоти; консултантска дейност, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки и сделки с интелектуална собственост; външнотърговска дейност; внос и износ на стоки и услуги, лизингова дейност, реклама, мениджмънт и маркетинг; търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица, туристически, рекламни, и други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2012-10-23 23:24:12ФЛАМИН
FLAMIN
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-10-23 23:24:12ФЛАМИН ЕООД
FLAMIN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. България 132 А
2012-10-23 23:24:12ФЛАМИН ЕООД
FLAMIN EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строителство, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, управление на недвижими имоти; посредничество при покупко-продажба и наемане на недвижими имоти; консултантска дейност, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки и сделки с интелектуална собственост; външнотърговска дейност; внос и износ на стоки и услуги, лизингова дейност, реклама, мениджмънт и маркетинг; търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица, туристически, рекламни, и други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2012-10-23 23:24:12Андон Николаев Атанасов
Andon Nikolaev Atanasov
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-23 23:24:12Андон Николаев Атанасов
Andon Nikolaev Atanasov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФЛАМИН FLAMIN (ЕИК: 202290586)
Check other registries about the company ФЛАМИН FLAMIN (ID: 202290586)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More