Събития с лица свързани с компанията ДЖЕЙ ВИ ДИ ПРОПЪРТИС (ЕИК: 202290839)
Events with persons connected to the company DZHEY VI DI PROPARTIS (ID: 202290839)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202290839)
Към 2020-01-23 02:07:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:07:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-10-23 08:30:59ДЖЕЙ ВИ ДИ ПРОПЪРТИС
DZHEY VI DI PROPARTIS
LegalForm
Акционерно дружество
2012-10-23 08:30:59ДЖЕЙ ВИ ДИ ПРОПЪРТИС АД
DZHEY VI DI PROPARTIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Христофор Колумб 4
2012-10-23 08:30:59ДЖЕЙ ВИ ДИ ПРОПЪРТИС АД
DZHEY VI DI PROPARTIS AD
SubjectOfActivity
управление на недвижима собственост; строителство, ремонт, покупко – продажба на недвижими имоти; вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, разрешени от закона; комисионерство и посредничество; търговско представителство на наши и чужди юридически и физически лица и други търговски дейности, незабранени от закона.
2012-10-23 08:30:59ВИКТОР ХАМЛЕТОВ ЙОВЧЕВ
VIKTOR HAMLETOV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-23 08:30:59ВИКТОР ХАМЛЕТОВ ЙОВЧЕВ
VIKTOR HAMLETOV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-23 08:30:59ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БЛАГОВ
GEORGI VASILEV BLAGOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-23 08:30:59ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
DIMITAR GEORGIEV KATRANDZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ДЖЕЙ ВИ ДИ ПРОПЪРТИС DZHEY VI DI PROPARTIS (ЕИК: 202290839)
Check other registries about the company ДЖЕЙ ВИ ДИ ПРОПЪРТИС DZHEY VI DI PROPARTIS (ID: 202290839)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More