Събития с лица свързани с компанията СЕЛЕКТ ТРЕЙД (ЕИК: 202308689)
Events with persons connected to the company SELEKT TREYD (ID: 202308689)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202308689)
Към 2020-02-18 20:05:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 20:05:29 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-30 10:40:02СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
HoldProceedings
2018-03-02 14:32:12СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
OpenProccedings
2018-03-02 14:32:12СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
InsolvencyData
2018-03-02 14:32:12СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
GeneralSeizure
2018-03-02 14:32:12Радослав Иванов Тонев
Radoslav Ivanov Tonev
Trustee
2018-03-02 14:32:12СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
Trustees
2017-08-08 16:25:11адв. Ваня Цветанова Барбалова - САК,
adv. Vanya TSvetanova Barbalova - SAK,
Depositor
2017-06-01 12:34:27СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. „Бурел” 49-51
2017-05-15 10:35:06СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. „Бурел” 49-51
2017-05-09 11:53:22СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. „Бурел” 49-51
2017-05-09 11:53:22СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. „Бурел” 49-51
2017-03-22 11:05:26адв. Гина Иванова Грошева
adv. Gina Ivanova Grosheva
Depositor
2016-06-21 22:49:48СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. „Ген. Тотлебен” 30-32
2016-06-21 22:49:48СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. „Ген. Тотлебен” 30-32
2016-04-20 15:16:40АП Март
AP Mart
DebtorOverSecureClaim
2016-04-20 15:16:40СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-04-20 15:16:40Смарт Фиш
Smart Fish
DebtorOverSecureClaim
2016-04-04 13:45:36СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ул. История Славянобългарска 21
2016-01-29 16:13:34СЕЛЕКТ ТРЕЙД
SELEKT TREYD
DebtorOverSecureClaims
2016-01-29 16:13:34ИНВЕСТБАНК
INVESTBANK
AtPawnCreditors
2016-01-25 17:52:08СЕЛЕКТ ТРЕЙД
SELEKT TREYD
DebtorOverSecureClaim
2016-01-25 17:52:08СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
DebtorOverSecureClaims
2015-12-08 16:08:34СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надлез „Надежда“, Ритейл Парк София, ул. История Славянобългарска 21
2015-12-08 16:08:34БК ФИНАНС С.А.Р.Л. (BK FINANCE S.A.R.L.)
BK FINANS S.A.R.L. (BK FINANCE S.A.R.L.)
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2015-12-08 16:08:34Камен Константинов Коцев
Kamen Konstantinov Kotsev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: БК ФИНАНС С.А.Р.Л. (BK FINANCE S.A.R.L.)
2014-05-26 10:55:35СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 102
2014-05-26 10:55:35СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ДРАГОВИЦА 3
2012-11-05 10:21:46СЕЛЕКТ ТРЕЙД
SELEKT TREYD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-11-05 10:21:46СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул.БЪЛГАРИЯ 102
2012-11-05 10:21:46СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ДРАГОВИЦА 3
2012-11-05 10:21:46СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ЛИЦЕНЗИОННИ, РЕГИСТРАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ.
2012-11-05 10:21:46КАМЕН КОНСТАНТИНОВ КОЦЕВ
KAMEN KONSTANTINOV KOTSEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-11-05 10:21:46КАМЕН КОНСТАНТИНОВ КОЦЕВ
KAMEN KONSTANTINOV KOTSEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СЕЛЕКТ ТРЕЙД SELEKT TREYD (ЕИК: 202308689)
Check other registries about the company СЕЛЕКТ ТРЕЙД SELEKT TREYD (ID: 202308689)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More