Събития с лица свързани с компанията ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ (ЕИК: 202354505)
Events with persons connected to the company POLAK INVESTMANT (ID: 202354505)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202354505)
Към 2020-06-04 08:48:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 08:48:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-12 17:29:12“ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ” ЕООД
“YURO KONTRAKTOR SARVISIZ” EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-12 17:29:12“ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ” ЕООД
“YURO KONTRAKTOR SARVISIZ” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-09-17 14:44:45ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
POLAK INVESTMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Московска 21б
2013-09-17 14:44:45Евгени Георгиев Павлов
Evgeni Georgiev Pavlov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-17 14:44:45„ЗК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД
„ZK INTERNESHANAL” EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-17 14:44:45“ПИ ДЖИ КОНСУЛТ” ЕООД
“PI DZHI KONSULT” EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-17 14:44:45Евгени Георгиев Павлов
Evgeni Georgiev Pavlov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-17 14:44:45“ЗК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД
“ZK INTERNESHANAL” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-12-19 15:09:57ХЕМЕРА ИНВЕСТ ООД
HEMERA INVEST OOD
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-19 15:09:57ТЕЛЕСТО МЕНИДЖМЪНТ ООД
TELESTO MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-26 10:22:38ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ
POLAK INVESTMANT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-11-26 10:22:38ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
POLAK INVESTMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БУЛАИР 17
2012-11-26 10:22:38ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
POLAK INVESTMANT EAD
SubjectOfActivity
Покупка, продажба и замяна, управление и валоризация на всички търгуеми ценни книжа, акции, ценни книжа, облигации, фондове, и всички движими имоти и вещни права; придобиване и притежаване на участия в каквато и да е форма, във всякакви съществуващи или бъдещи предприятия; управление, контрол, администрация и стимулиране, планиране, координиране и развитие на фирми и предприятия; участие в оперативните им дейности, управление, администриране и мониторинг, както и предоставяне на техническа, търговска, логистична, административна и финансова помощ за бизнеси и предприятия; всички задължения на гаранция, залог или всякакво поръчителство; управление и контрол за и от името на търговски лица, фирми и асоциации, включително проучване, консултации, управление, мониторинг, организиране, управление и подобряване на бизнес процесите, ежедневното управление на дейността на трети страни, както и всички необходими дейности по управление и администрация; всички операции по представителство, посредничество или пълномощие във връзка с описаните по-горе операции; дружеството може да придобива, отдава под наем, произвежда, прехвърля или обменя всяка движима или недвижима собственост, материали и консумативи, и като цяло да изпълнява всички търговски, индустриални или финансови сделки, пряко или косвено свързани с неговия предмет на дейност, включително възлагане на подизпълнители като цяло, и експлоатация на правата върху интелектуалната собственост върху индустриалната и търговска собственост; дружеството може да придобива всякакви движими и недвижими имущества като инвестиция, дори ако не са пряко или косвено свързани с предметите на дейност на дружеството; дружеството може да участва в управлението на всички свързани и несвързани компании, и може да им предоставя заеми от всякакъв вид, продължителност и размер, както и да предоставя гаранции за тези компании; дружеството може да придобива дялови участия във всички съществуващи или бъдещи предприятия в България или в чужбина срещу пари или апортни вноски, чрез сливане, записване, участие, финансова намеса или друго; всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2012-11-26 10:22:38УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯRepresentative
2012-11-26 10:22:38ТЕЛЕСТО МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
TELESTO MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-26 10:22:38УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯDirector
2012-11-26 10:22:38ХЕМЕРА ИНВЕСТ ЕООД
HEMERA INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-26 10:22:38УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯSoleCapitalOwner
2012-11-26 10:22:38ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ
POLAK INVESTMANT
TransformingCompany
2012-11-26 10:22:38ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ
POLAK INVESTMANT
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ POLAK INVESTMANT (ЕИК: 202354505)
Check other registries about the company ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ POLAK INVESTMANT (ID: 202354505)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More