Събития с лица свързани с компанията ПЛАЗА МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 202358927)
Events with persons connected to the company PLAZA MENIDZHMANT (ID: 202358927)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202358927)
Към 2020-01-23 04:21:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:21:13 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-04-09 18:09:42ПЛАЗА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PLAZA MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Западна Промишлена Зона Пивоварен завод
2013-01-03 16:18:11ПЛАЗА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PLAZA MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Атанас Георгиев 36
2012-12-07 14:23:24ПЛАЗА МЕНИДЖМЪНТ
PLAZA MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-12-07 14:23:24ПЛАЗА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PLAZA MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Шипка 52А
2012-12-07 14:23:24ПЛАЗА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PLAZA MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
Търговско представителство и посредничество, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия в страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, придобиване на недвижими имоти с цел препродажба, както и всякаква незабранена от закона дейност, при спазване на всички приложими разрешителни и лицензионни режими.
2012-12-07 14:23:24ПЛАМЕН ОГНЯНОВ МИХОВ
PLAMEN OGNYANOV MIHOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-07 14:23:24ПЛАМЕН ОГНЯНОВ МИХОВ
PLAMEN OGNYANOV MIHOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЛАЗА МЕНИДЖМЪНТ PLAZA MENIDZHMANT (ЕИК: 202358927)
Check other registries about the company ПЛАЗА МЕНИДЖМЪНТ PLAZA MENIDZHMANT (ID: 202358927)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More