Събития с лица свързани с компанията БИО ИНТЕР ИНВЕСТ (ЕИК: 202360643)
Events with persons connected to the company BIO INTER INVEST (ID: 202360643)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202360643)
Към 2020-02-17 03:04:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:04:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-04-20 14:32:14БИО ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД
BIO INTER INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул. Охрид 16А
2013-04-20 14:32:14БИО ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД
BIO INTER INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 ул. 206-та 10
2013-04-20 14:32:14Цветанка Йорданова Василева – Хубенова
TSvetanka Yordanova Vasileva – Hubenova
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-20 14:32:14Цветанка Йорданова Василева – Хубенова
TSvetanka Yordanova Vasileva – Hubenova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-04-20 14:32:14Димитър Лъчезаров Конев
Dimitar Lachezarov Konev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: Цветанка Йорданова Василева – Хубенова
2013-04-20 14:32:14Цветанка Йорданова Василева – Хубенова
TSvetanka Yordanova Vasileva – Hubenova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: Димитър Лъчезаров Конев
2012-12-10 15:26:27БИО ИНТЕР ИНВЕСТ
BIO INTER INVEST
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-12-10 15:26:27БИО ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД
BIO INTER INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Макоцево 2124 ул. 1 кв.7
2012-12-10 15:26:27БИО ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД
BIO INTER INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 Александър Стамболийски 10
2012-12-10 15:26:27БИО ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД
BIO INTER INVEST EOOD
SubjectOfActivity
Селско-стопански дейности, включително производство и търговия със земеделски продукти, както и всякакъв вид услуги, извършени със земеделска техника, агротехнически мероприятия и услуги за репродуктивна дейност; производство и търговия с промишлени, хранителни, битови стоки; вътрешна и външна търговия; електронна търговия със стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина; пътнически и товарни транспортни услуги в страна и чужбина; вътрешен и международен туризъм; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; ресторантьорство; хотелиерство; рекламна, информационна, импресарска дейност; строителна и строително-ремонтна дейност; проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, реализация на готовата продукция от възобновяеми енергийни източници, извършване на всякакъв вид услуги, след издаване на съответното разрешително, лиценз, акредитация; както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.
2012-12-10 15:26:27ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
DIMITAR LACHEZAROV KONEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-10 15:26:27ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
DIMITAR LACHEZAROV KONEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БИО ИНТЕР ИНВЕСТ BIO INTER INVEST (ЕИК: 202360643)
Check other registries about the company БИО ИНТЕР ИНВЕСТ BIO INTER INVEST (ID: 202360643)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More