Събития с лица свързани с компанията ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ (ЕИК: 202360650)
Events with persons connected to the company INTER TURS INVEST (ID: 202360650)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202360650)
Към 2020-02-17 03:50:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:50:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-04-22 15:05:27ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ
INTER TURS INVEST
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-04-22 15:05:27ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ ООД
INTER TURS INVEST OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Мухово 2061 ул. „Фильо Кривошиев” 1
2013-04-22 15:05:27ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ ООД
INTER TURS INVEST OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София Люлин 219 А
2013-04-22 15:05:27Красимир Иванов Златев
Krasimir Ivanov Zlatev
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-22 15:05:27Ивайло Борисов Кунев
Ivaylo Borisov Kunev
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-22 15:05:27Ивайло Борисов Кунев
Ivaylo Borisov Kunev
БЪЛГАРИЯPartner
2013-04-22 15:05:27Красимир Иванов Златев
Krasimir Ivanov Zlatev
БЪЛГАРИЯPartner
2013-04-22 15:05:27ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
DIMITAR LACHEZAROV KONEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-04-22 15:05:27ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
DIMITAR LACHEZAROV KONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: КРАСИМИР ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
2013-04-22 15:05:27КРАСИМИР ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
KRASIMIR IVANOV ZLATEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
2013-04-22 15:05:27ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
DIMITAR LACHEZAROV KONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ИВАЙЛО БОРИСОВ КУНЕВ
2013-04-22 15:05:27ИВАЙЛО БОРИСОВ КУНЕВ
IVAYLO BORISOV KUNEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
2012-12-10 15:10:06ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ
INTER TURS INVEST
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-12-10 15:10:06ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ ЕООД
INTER TURS INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Макоцево 2124 ул. 1, кв.7
2012-12-10 15:10:06ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ ЕООД
INTER TURS INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 Александър Стамболийски 10
2012-12-10 15:10:06ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ ЕООД
INTER TURS INVEST EOOD
SubjectOfActivity
Селско-стопански дейности, включително производство и търговия със земеделски продукти, както и всякакъв вид услуги, извършени със земеделска техника, агротехнически мероприятия и услуги за репродуктивна дейност; производство и търговия с промишлени, хранителни, битови стоки; вътрешна и външна търговия; електронна търговия със стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина; пътнически и товарни транспортни услуги в страна и чужбина; вътрешен и международен туризъм; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; ресторантьорство; хотелиерство; рекламна, информационна, импресарска дейност; строителна и строително-ремонтна дейност; проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, реализация на готовата продукция от възобновяеми енергийни източници, извършване на всякакъв вид услуги, след издаване на съответното разрешително, лиценз, акредитация; както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.
2012-12-10 15:10:06ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
DIMITAR LACHEZAROV KONEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-10 15:10:06ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
DIMITAR LACHEZAROV KONEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ INTER TURS INVEST (ЕИК: 202360650)
Check other registries about the company ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ INTER TURS INVEST (ID: 202360650)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More