Събития с лица свързани с компанията АХЕЛОЙ 2012 (ЕИК: 202371390)
Events with persons connected to the company AHELOY 2012 (ID: 202371390)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202371390)
Към 2020-06-04 21:57:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:57:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-08-05 14:21:25АХЕЛОЙ 2012
AHELOY 2012
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-08-05 14:21:25Николай Стефанов Чергиланов
Nikolay Stefanov CHergilanov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-08-05 14:21:25БГ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС АД
BG INVEST PROPARTIS AD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-08-05 14:21:25Николай Стефанов Чергиланов
Nikolay Stefanov CHergilanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-12-17 12:17:33АХЕЛОЙ 2012
AHELOY 2012
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-12-17 12:17:33АХЕЛОЙ 2012 ЕООД
AHELOY 2012 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Аксаков 7а
2012-12-17 12:17:33АХЕЛОЙ 2012 ЕООД
AHELOY 2012 EOOD
SubjectOfActivity
Поддръжка и управление на недвижими имоти, в т.ч. земеделски земи; отдаване под наем на недвижими имоти; консултантска и посредническа дейност; създаване и управление на заведения за обществено хранене, изграждане, оборудване и управление на спортно-възстановителни центрове за отдих и възстановяване; консултантски и посреднически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем или аренда на земеделски земи, консултантска дейност по управление и обработване на земеделски земи; складови сделки, продажба, сервиз, изменение и размяна, наемане, лизинг, внос, износ или разпореждане по друг начин с всякакви материали, субстанции, артикули, стоки, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност ще се осъществява след получаване на предвиденото в закона разрешение или лиценз, съответно след извършване на необходимата регистрация.
2012-12-17 12:17:33Николай Стефанов Чергиланов
Nikolay Stefanov CHergilanov
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-17 12:17:33Николай Стефанов Чергиланов
Nikolay Stefanov CHergilanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АХЕЛОЙ 2012 AHELOY 2012 (ЕИК: 202371390)
Check other registries about the company АХЕЛОЙ 2012 AHELOY 2012 (ID: 202371390)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More