Събития с лица свързани с компанията Консултант 7 БГ (ЕИК: 202379024)
Events with persons connected to the company Konsultant 7 BG (ID: 202379024)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202379024)
Към 2020-02-17 03:59:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:59:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-31 10:25:59Консултант 7 БГ ЕООД
Konsultant 7 BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 163 1
2017-07-31 10:25:59Консултант 7 БГ ЕООД
Konsultant 7 BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 163 1
2017-07-31 10:25:59ДИНКО ИВАНОВ КАНДАРОВ
DINKO IVANOV KANDAROV
БЪЛГАРИЯManager
2017-07-31 10:25:59ДОРА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА
DORA DIMITROVA NENCHEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-07-31 10:25:59МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
MILEN NENCHEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ДОРА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА
2017-07-31 10:25:59ДОРА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА
DORA DIMITROVA NENCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
2012-12-26 13:00:20Консултант 7 БГ
Konsultant 7 BG
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-12-26 13:00:20Консултант 7 БГ ЕООД
Konsultant 7 BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 бул.Демокрация 69
2012-12-26 13:00:20Консултант 7 БГ ЕООД
Konsultant 7 BG EOOD
SubjectOfActivity
консултантски услуги; прединвестиционни проучвания; инвеститорски контрол; оценяване съответствието на инвестиционните проекти, със съществените изисквания към строежите; подготовка и осъществяване на проектантския процес и координация на строителния процес, до въвеждане на стоежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите строителни продукти, с договорите за изпълнение на строителството; упражняване па строителен надзор; търговско представителство и посредничество; покупка на едро и дребно на стоки или други вещи, с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; туроператорска и турагентска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, в това число международна спедиция и транспорт; складови сделки; лицензионни сделки; предоставяне счетоводни, хотелиерски, туристически, информационни, рекламни, маркетинг; предоставяне на интернет услуги и услуги, свързани с обмен и трансфер на информация, разработка и търговия със софтуер и хардуер, екстериорно и интериорно строителство; услуги по информиране и наемане на работа; организиране на квалификационно и мотивационно обучение; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; лизинг; външнотърговски сделки, както и всички други дейности и услуги, не забранени oт закона и подзаконови нормативни актове.
2012-12-26 13:00:20Милен Ненчев Ненчев
Milen Nenchev Nenchev
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-26 13:00:20Милен Ненчев Ненчев
Milen Nenchev Nenchev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Консултант 7 БГ Konsultant 7 BG (ЕИК: 202379024)
Check other registries about the company Консултант 7 БГ Konsultant 7 BG (ID: 202379024)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More