Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СИЛВИЯ ЗОРОВА (ЕИК: 202381541)
Events with persons connected to the company SILVIYA ZOROVA (ID: 202381541)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202381541)
Към 2019-12-12 06:19:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 06:19:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 391 160,00 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-12-28 11:46:25СИЛВИЯ ЗОРОВА
SILVIYA ZOROVA
LegalForm
Едноличен търговец
2012-12-28 11:46:25СИЛВИЯ ЗОРОВА ЕТ
SILVIYA ZOROVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2012-12-28 11:46:25СИЛВИЯ ЗОРОВА ЕТ
SILVIYA ZOROVA ET
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
2012-12-28 11:46:25СИЛВИЯ ЗОРОВА ЕТ
SILVIYA ZOROVA ET
SubjectOfActivity
Производство, преработока и търговия с растителна, животинска и селскостопанска продукция, животновъдство и търговия с животни, изкупуване и преработка на други млечни продукги,селски туризъм, ресторантьорство, хотелиерство и туристическа дейност, търговия с недвижими имоти и земя, разносна търговия, търговия с изкупуване, преработка и реализация на отпадъчни продукти в т.ч. от опаковки, производство и търговия с кожи/без дивечови/ и дърво/таксиметрови и товарни услуги, вътрешна и външно търговска дейност, складова и спедиторска дейност, превоз на пътници и товари със свои и наети превозни средства, стротиелство на жилищни, битови и промишлени сгради с цел продажба.пройзводство на гъби и всякаква друга земеделска продукция, както и всяка дейност, незабранена от закона, която е търговска по смисъла на търговския закон.
2012-12-28 11:46:25СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЗОРОВА
SILVIYA DIMITROVA ZOROVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата СИЛВИЯ ЗОРОВА SILVIYA ZOROVA (ЕИК: 202381541)
Check other registries about the company СИЛВИЯ ЗОРОВА SILVIYA ZOROVA (ID: 202381541)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate