Събития с лица свързани с компанията ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС (ЕИК: 202406717)
Events with persons connected to the company INVESTMANT PROPARTIS (ID: 202406717)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202406717)
Към 2020-06-04 21:30:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:30:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-19 14:56:29ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС ООД
INVESTMANT PROPARTIS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 София Парк 74
2018-03-19 14:56:29ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
LYUBOMIR IVANOV EVSTATIEV
БЪЛГАРИЯManager
2018-03-19 14:56:29ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
LYUBOMIR IVANOV EVSTATIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2018-03-19 14:56:29РАЯ ДЕНЧЕВА ЕВСТАТИЕВА
RAYA DENCHEVA EVSTATIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
2018-03-19 14:56:29ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
LYUBOMIR IVANOV EVSTATIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: РАЯ ДЕНЧЕВА ЕВСТАТИЕВА
2016-08-04 10:50:03РАЯ ДЕНЧЕВА ЕВСТАТИЕВА
RAYA DENCHEVA EVSTATIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-17 15:44:50ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС
INVESTMANT PROPARTIS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-01-17 15:44:50ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС ООД
INVESTMANT PROPARTIS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово 235
2013-01-17 15:44:50ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС ООД
INVESTMANT PROPARTIS OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИДОБИВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО В СЛУЧАЙ ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2013-01-17 15:44:50РАЯ ДЕНЧЕВА ДЕНЕВА
RAYA DENCHEVA DENEVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-01-17 15:44:50ПЕТЪР ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ
PETAR DENCHEV DENEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-17 15:44:50РАЯ ДЕНЧЕВА ДЕНЕВА
RAYA DENCHEVA DENEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС INVESTMANT PROPARTIS (ЕИК: 202406717)
Check other registries about the company ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС INVESTMANT PROPARTIS (ID: 202406717)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More