Събития с лица свързани с компанията ЗОНАФАРМ (ЕИК: 202415214)
Events with persons connected to the company ZONAFARM (ID: 202415214)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202415214)
Към 2020-01-29 18:31:39 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:31:39 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-01-16 10:09:44ЗОНАФАРМ ООД
ZONAFARM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Шипченски проход 49
2013-12-16 15:06:15СТАНИМИРА ТОДОРОВА МАНДОВА
STANIMIRA TODOROVA MANDOVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-16 15:06:15СТАНИМИРА ТОДОРОВА МАНДОВА
STANIMIRA TODOROVA MANDOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-16 15:06:15МАРТИН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
MARTIN RADOSLAVOV ZLATKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: СТАНИМИРА ТОДОРОВА МАНДОВА
2013-12-16 15:06:15СТАНИМИРА ТОДОРОВА МАНДОВА
STANIMIRA TODOROVA MANDOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: МАРТИН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
2013-10-31 09:18:47ЗОНАФАРМ
ZONAFARM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-10-31 09:18:47НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТОЙНОВ
NIKOLAY VASILEV STOYNOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-31 09:18:47НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТОЙНОВ
NIKOLAY VASILEV STOYNOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-10-31 09:18:47МАРТИН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
MARTIN RADOSLAVOV ZLATKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-10-31 09:18:47МАРТИН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
MARTIN RADOSLAVOV ZLATKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТОЙНОВ
2013-10-31 09:18:47НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТОЙНОВ
NIKOLAY VASILEV STOYNOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: МАРТИН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
2013-09-16 10:15:39ЗОНАФАРМ
ZONAFARM
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-09-16 10:15:39ЗОНАФАРМ ЕООД
ZONAFARM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 НИШАВА 123
2013-09-16 10:15:39МАРТИН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
MARTIN RADOSLAVOV ZLATKOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-09-16 10:15:39МАРТИН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
MARTIN RADOSLAVOV ZLATKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-09-16 10:15:39МАРИН ВАСИЛЕВ ПЕНКОВ
MARIN VASILEV PENKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: МАРТИН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
2013-09-16 10:15:39МАРТИН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
MARTIN RADOSLAVOV ZLATKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: МАРИН ВАСИЛЕВ ПЕНКОВ
2013-01-23 09:23:18ЗОНАФАРМ
ZONAFARM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-01-23 09:23:18ЗОНАФАРМ ООД
ZONAFARM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София НЕРАЗДЕЛНИ 2
2013-01-23 09:23:18ЗОНАФАРМ ООД
ZONAFARM OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И ХРАНИ, САНАТОРИАЛНА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИЗЛОЖБЕНА, ИЗДАТЕЛСКА, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, КОМИСИОННА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2013-01-23 09:23:18МАРИН ВАСИЛЕВ ПЕНКОВ
MARIN VASILEV PENKOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-01-23 09:23:18МАРИН ВАСИЛЕВ ПЕНКОВ
MARIN VASILEV PENKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-23 09:23:18МАРТИН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТКОВ
MARTIN RADOSLAVOV ZLATKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЗОНАФАРМ ZONAFARM (ЕИК: 202415214)
Check other registries about the company ЗОНАФАРМ ZONAFARM (ID: 202415214)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More