Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕВРО ЕКОМАТ (ЕИК: 202430757)
Events with persons connected to the company EVRO EKOMAT (ID: 202430757)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202430757)
Към 2019-12-12 21:01:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 21:01:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-08-09 09:30:58ЕВРО ЕКОМАТ К
EVRO EKOMAT K
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ХАДЖИ ДИМИТЪР 140 Б
2013-08-09 09:30:58ЗАХАРИ ЙОРДАНОВ КИЛЕВ
ZAHARI YORDANOV KILEV
БЪЛГАРИЯChairMan
2013-08-09 09:30:58ВАСИЛ АНТОНОВ ВАСИЛЕВ
VASIL ANTONOV VASILEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-08-09 09:30:58ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОСОЛОВ
GEORGI HRISTOV BOSOLOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-08-09 09:30:58ХРИСТО ИВАНОВ ПАЛИЧЕВ
HRISTO IVANOV PALICHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-08-09 09:30:58ЛЕОНИД ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
LEONID DIMITROV GRIGOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-08-09 09:30:58ГРИША ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ
GRISHA VASILEV GOSPODINOV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2013-08-09 09:30:58ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕТКОВ
VASIL KIRILOV PETKOV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2013-08-09 09:30:58МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
MIROSLAV VASILEV VASILEV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2013-02-01 11:42:23ЕВРО ЕКОМАТ
EVRO EKOMAT
LegalForm
Кооперация
2013-02-01 11:42:23ЕВРО ЕКОМАТ К
EVRO EKOMAT K
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул. Родопи 45
2013-02-01 11:42:23ЕВРО ЕКОМАТ К
EVRO EKOMAT K
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ФИНАНСОВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС-ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И КРЕДИТИРАНЕ; МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ, ПРАВНИ АНАЛИЗИ; ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ИНОВАТИВНИ ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ; ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ, ШКОЛИ И СЕМИНАРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, РАЗВОЙНА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА, КУЛТУРАТА, СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЕТО; РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; КОМПЮТЪРНИ И КОПИРНИ УСЛУГИ; ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЯ - ВЪЗМЕЗДНИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ; ОБРАБОТКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНЕНИ ХРАНИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ ПРОДАЖБА; ОТДАВАНЕ И ПРЕОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СОБСТВЕНИ И НАЕТИ АКТИВИ; ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ДРУГА ПРОДУКЦИЯ, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА БИЛКИ, ГЪБИ И ДР.; ТЪРГОВИЯ С АКЦИЗНИ СТОКИ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СТРОИТЕЛНИ СТОКИ И МАТЕРИАЛИ, ИМПОРТ И ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ; ТРАНСПОРТНА, ТОВАРО-РАЗТОВАРНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ С ЛЕКИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ДРУГИ МАШИНИ; СКЛАДОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА И ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ САМО НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ ЗА СМЕТКА НА НАПРАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ ВНОСКИ И СРЕДСТВА НА КООПЕРАЦИЯТА В ОБРАЗУВАНАТА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.36 АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗК.
2013-02-01 11:42:23БОРИСЛАВ БОРИСОВ ИЛИЕВ
BORISLAV BORISOV ILIEV
БЪЛГАРИЯChairMan
2013-02-01 11:42:23ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
IVAN YORDANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-02-01 11:42:23БОРИСЛАВ БОРИСОВ ИЛИЕВ
BORISLAV BORISOV ILIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-02-01 11:42:23ЙОРДАН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
YORDAN SIMEONOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-02-01 11:42:23МАРИНА ПЕТРОВА ДЕВЕТАКОВА
MARINA PETROVA DEVETAKOVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2013-02-01 11:42:23ЗАХАРИ ЙОРДАНОВ КИЛЕВ
ZAHARI YORDANOV KILEV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2013-02-01 11:42:23ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КРЪСТЕВ
VESELIN IVANOV KRASTEV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРО ЕКОМАТ EVRO EKOMAT (ЕИК: 202430757)
Check other registries about the company ЕВРО ЕКОМАТ EVRO EKOMAT (ID: 202430757)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate