Събития с лица свързани с компанията Битова електроника - БЕВТ (ЕИК: 202498434)
Events with persons connected to the company Bitova elektronika - BEVT (ID: 202498434)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202498434)
Към 2020-01-18 01:14:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 01:14:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-10-28 12:07:00АТО 1
ATO 1
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-10-28 12:07:00Мариана Йонкова Костадинова
Mariana Yonkova Kostadinova
БЪЛГАРИЯManager
2016-10-28 12:07:00Мариана Йонкова Костадинова
Mariana Yonkova Kostadinova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-10-28 12:07:00Нора Огнянова Костадинова
Nora Ognyanova Kostadinova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-10-28 12:07:00ИСА 2000 ЕООД
ISA 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-10-28 12:07:00ИСА 2000 ЕООД
ISA 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Sell to: Мариана Йонкова Костадинова
2016-10-28 12:07:00Мариана Йонкова Костадинова
Mariana Yonkova Kostadinova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Buy from: ИСА 2000 ЕООД
2016-10-28 12:07:00ИСА 2000 ЕООД
ISA 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: Нора Огнянова Костадинова
2016-10-28 12:07:00Нора Огнянова Костадинова
Nora Ognyanova Kostadinova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: ИСА 2000 ЕООД
2015-01-12 16:18:52Битова електроника - БЕВТ ЕООД
Bitova elektronika - BEVT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 кв. Гео Милев, ул. Николай Коперник 25
2015-01-12 16:18:52Юлиян Седефов Инджов
YUliyan Sedefov Indzhov
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-12 16:18:52ИСА 2000 ЕООД
ISA 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-01-12 16:18:52Мариана Йонкова Костадинова
Mariana Yonkova Kostadinova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ИСА 2000 ЕООД
2015-01-12 16:18:52ИСА 2000 ЕООД
ISA 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Мариана Йонкова Костадинова
2014-10-08 22:51:28Битова електроника - БЕВТ ЕООД
Bitova elektronika - BEVT EOOD
SubjectOfActivity
производствена и сервизна дейност в областта на електрониката с военно и битово предназначение; търговия в страната и чужбина с продукти, стоки и услуги с военно и битово предназначение, след получаване на изискуемите се разрешения и лицензии, металообработка; производствена и търговска дейност във всички области; посредничество, представителство и агенство на местни и чуждестранни фирми; придобиване и отчуждаване на движими вещи и недвижими имоти и вещни права върху такива; стопанисване и управление на недвижими имоти, както и всяка друга стопанска или търговска дейност, незабранена със закон.
2014-07-08 16:29:34МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
MARIANA YONKOVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-07-08 16:29:34Битова Електроника АД
Bitova Elektronika AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
2014-07-08 16:29:34МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
MARIANA YONKOVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Битова Електроника АД
2013-03-19 11:56:56Битова електроника - БЕВТ
Bitova elektronika - BEVT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-03-19 11:56:56Битова електроника - БЕВТ ЕООД
Bitova elektronika - BEVT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.Дълга лъка 12
2013-03-19 11:56:56Битова електроника - БЕВТ ЕООД
Bitova elektronika - BEVT EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.Дълга лъка 12
2013-03-19 11:56:56Битова електроника - БЕВТ ЕООД
Bitova elektronika - BEVT EOOD
SubjectOfActivity
производствена и сервизна дейност в областта на електрониката с военно и битово предназначение, търговия в страната и чужбина с продукти, стоки и услуги с военно и битово предназначение, след получаване на изискуемите се разрешения и лицензии, металообработка.
2013-03-19 11:56:56ОГНЯН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ
OGNYAN YORDANOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-03-19 11:56:56Битова електроника АД
Bitova elektronika AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Битова електроника - БЕВТ Bitova elektronika - BEVT (ЕИК: 202498434)
Check other registries about the company Битова електроника - БЕВТ Bitova elektronika - BEVT (ID: 202498434)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More