Събития с лица свързани с компанията СПИСАНИЕ МАКС (ЕИК: 202499664)
Events with persons connected to the company SPISANIE MAKS (ID: 202499664)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202499664)
Към 2020-02-29 04:28:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:28:33 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-15 15:45:27ЛА МЕЗОН 24/7 ЕООД
LA MEZON 24/7 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МУР 1А
2017-11-10 12:02:48ЛА МЕЗОН 24/7
LA MEZON 24/7
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-11-10 12:02:48ЛА МЕЗОН 24/7 ЕООД
LA MEZON 24/7 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БУЛ. ВИТОША 4
2017-11-10 12:02:48ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2017-11-10 12:02:48ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-11-10 12:02:48КЮ МЕДИЯ ЕООД
KYU MEDIYA EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2017-11-10 12:02:48ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: КЮ МЕДИЯ ЕООД
2017-11-10 12:02:48Анастас Кирилов Матеев
Anastas Kirilov Mateev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2017-11-10 12:02:48ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: Анастас Кирилов Матеев
2015-07-27 17:26:19Анастас Кирилов Матеев
Anastas Kirilov Mateev
БЪЛГАРИЯManager
2015-07-27 17:26:19Анастас Кирилов Матеев
Anastas Kirilov Mateev
БЪЛГАРИЯPartner
2015-07-27 17:26:19Богданка Иванова Златева
Bogdanka Ivanova Zlateva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: Анастас Кирилов Матеев
2015-07-27 17:26:19Анастас Кирилов Матеев
Anastas Kirilov Mateev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: Богданка Иванова Златева
2013-12-11 17:42:55ЛА МЕЗОН 24/7
LA MEZON 24/7
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-12-11 17:42:55Богданка Иванова Златева
Bogdanka Ivanova Zlateva
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-11 17:42:55КЮ МЕДИЯ ЕООД
KYU MEDIYA EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-11 17:42:55Богданка Иванова Златева
Bogdanka Ivanova Zlateva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-12-11 17:42:55Богданка Иванова Златева
Bogdanka Ivanova Zlateva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: КЮ МЕДИЯ
2013-12-11 17:42:55КЮ МЕДИЯ
KYU MEDIYA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: Богданка Иванова Златева
2013-06-21 18:03:29Богданка Иванова Златева
Bogdanka Ivanova Zlateva
БЪЛГАРИЯManager
2013-06-21 18:03:29Богданка Иванова Златева
Bogdanka Ivanova Zlateva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-06-21 18:03:29Мира Бранимирова Антонова
Mira Branimirova Antonova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: Богданка Иванова Златева
2013-06-21 18:03:29Богданка Иванова Златева
Bogdanka Ivanova Zlateva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: Мира Бранимирова Антонова
2013-03-20 10:38:54СПИСАНИЕ МАКС
SPISANIE MAKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-03-20 10:38:54СПИСАНИЕ МАКС ЕООД
SPISANIE MAKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Шипка 21
2013-03-20 10:38:54СПИСАНИЕ МАКС ЕООД
SPISANIE MAKS EOOD
SubjectOfActivity
издателска дейност, рекламни услуги, интернет, търговска дейност, организиране на конференции и събития, международни сделки, както и всяка друга незабранена от закона дейност
2013-03-20 10:38:54Мира Бранимирова Антонова
Mira Branimirova Antonova
БЪЛГАРИЯManager
2013-03-20 10:38:54Мира Бранимирова Антонова
Mira Branimirova Antonova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СПИСАНИЕ МАКС SPISANIE MAKS (ЕИК: 202499664)
Check other registries about the company СПИСАНИЕ МАКС SPISANIE MAKS (ID: 202499664)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More