Събития с лица свързани с компанията ОМУРТАГ СТРОЙ (ЕИК: 202526218)
Events with persons connected to the company OMURTAG STROY (ID: 202526218)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202526218)
Към 2020-01-23 06:11:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 06:11:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-04-05 16:06:28ОМУРТАГ СТРОЙ
OMURTAG STROY
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-04-05 16:06:28ОМУРТАГ СТРОЙ ЕООД
OMURTAG STROY EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 22
2013-04-05 16:06:28ОМУРТАГ СТРОЙ ЕООД
OMURTAG STROY EOOD
SubjectOfActivity
Проектантска, строителна и предприемаческа дейност в страната и чужбина, сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, инженерингова, консултантска и транспортна дейност, миннодобивна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България, за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
2013-04-05 16:06:28Емил Василев Коцев
Emil Vasilev Kotsev
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-05 16:06:28Емил Василев Коцев
Emil Vasilev Kotsev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ОМУРТАГ СТРОЙ OMURTAG STROY (ЕИК: 202526218)
Check other registries about the company ОМУРТАГ СТРОЙ OMURTAG STROY (ID: 202526218)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More