Събития с лица свързани с компанията Ийст Пауър (ЕИК: 202543185)
Events with persons connected to the company Iyst Pauar (ID: 202543185)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202543185)
Към 2020-02-18 15:52:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:52:33 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-04-16 16:19:53Ийст Пауър
Iyst Pauar
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-04-16 16:19:53Ийст Пауър ЕООД
Iyst Pauar EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Шипченски проход 65
2013-04-16 16:19:53Ийст Пауър ЕООД
Iyst Pauar EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Шипченски проход 65
2013-04-16 16:19:53Ийст Пауър ЕООД
Iyst Pauar EOOD
SubjectOfActivity
ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЯТА, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА, ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕМИСИИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ, ИНВЕСТИЦИОННА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ С МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ, ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ВСИЧКИ ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2013-04-16 16:19:53Венцислав Андонов Кръстев
Ventsislav Andonov Krastev
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-16 16:19:53Венцислав Андонов Кръстев
Ventsislav Andonov Krastev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Ийст Пауър Iyst Pauar (ЕИК: 202543185)
Check other registries about the company Ийст Пауър Iyst Pauar (ID: 202543185)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More