Събития с лица свързани с компанията ХАЙ ГРЕЙД (ЕИК: 202565712)
Events with persons connected to the company HAY GREYD (ID: 202565712)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202565712)
Към 2020-01-23 04:17:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:17:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-12-06 14:56:00ХАЙ ГРЕЙД ЕООД
HAY GREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 34
2013-12-06 14:56:00АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV ASENOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-06 14:56:00АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV ASENOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-12-06 14:56:00БОЙКО АНАНИЕВ СТАНАЧКОВ
BOYKO ANANIEV STANACHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
2013-12-06 14:56:00АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV ASENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: БОЙКО АНАНИЕВ СТАНАЧКОВ
2013-11-08 14:52:19ХАЙ ГРЕЙД ЕООД
HAY GREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София КРАСНА ПОЛЯНА 27 А
2013-11-08 14:52:19БОЙКО АНАНИЕВ СТАНАЧКОВ
BOYKO ANANIEV STANACHKOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-11-08 14:52:19БОЙКО АНАНИЕВ СТАНАЧКОВ
BOYKO ANANIEV STANACHKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-11-08 14:52:19ВИКТОР ВЕНЦИСЛАВОВ СПИРОВ
VIKTOR VENTSISLAVOV SPIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: БОЙКО АНАНИЕВ СТАНАЧКОВ
2013-11-08 14:52:19БОЙКО АНАНИЕВ СТАНАЧКОВ
BOYKO ANANIEV STANACHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ВИКТОР ВЕНЦИСЛАВОВ СПИРОВ
2013-04-30 22:11:46ХАЙ ГРЕЙД
HAY GREYD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-04-30 22:11:46ХАЙ ГРЕЙД ЕООД
HAY GREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 47 А
2013-04-30 22:11:46ХАЙ ГРЕЙД ЕООД
HAY GREYD EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ЧЛ.1 ОТ ТЗ ЗА КОЯТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА
2013-04-30 22:11:46ВЕНЦИСЛАВ СПИРИДОНОВ СПИРОВ
VENTSISLAV SPIRIDONOV SPIROV
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-30 22:11:46АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ КОВАЧЕВ
ALEKSANDAR VALENTINOV KOVACHEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-30 22:11:46ВИКТОР ВЕНЦИСЛАВОВ СПИРОВ
VIKTOR VENTSISLAVOV SPIROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ХАЙ ГРЕЙД HAY GREYD (ЕИК: 202565712)
Check other registries about the company ХАЙ ГРЕЙД HAY GREYD (ID: 202565712)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More