Събития с лица свързани с компанията Итерацио България (ЕИК: 202584610)
Events with persons connected to the company Iteratsio Balgariya (ID: 202584610)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202584610)
Към 2020-01-29 18:55:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:55:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-19 21:31:55Итерацио България ЕООД
Iteratsio Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 бул. „Шипченски Проход“ 63 БЦ „Завод Електроника“ крило „Запад“
2016-07-11 17:13:22Итерацио България
Iteratsio Balgariya
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-07-11 17:13:22Александър Стоянов Въгларов
Aleksandar Stoyanov Vaglarov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-07-11 17:13:22Зоран Урх
Zoran Urh
ХЪРВАТСКОShareTransfer
2800 Sell to: Александър Стоянов Въгларов
2016-07-11 17:13:22Александър Стоянов Въгларов
Aleksandar Stoyanov Vaglarov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2800 Buy from: Зоран Урх
2013-05-16 19:24:11Итерацио България
Iteratsio Balgariya
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-05-16 19:24:11Итерацио България ООД
Iteratsio Balgariya OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Гео Милев Галилео Галилей 20 А
2013-05-16 19:24:11Итерацио България ООД
Iteratsio Balgariya OOD
SubjectOfActivity
Отдаване по наем на телекомуникационно оборудване; пренос на реч, звук, данни, документи, образи и други телекомуникационни обекти през мобилни и фиксирани сателитни услуги; пренос на реч, звук, данни, документи, образи и други, без употребата на радио честоти, отделно от обществените гласови услуги; отдаване под наем на телекомуникационни линии; отдаване под наем на телекомуникационни мрежи и техни компоненти; радио синтез; обществени гласови услуги; производство на електрически уреди и апарати; производство на радио и телевизионни излъчватели и телефонна и телеграфна и телекомуникационна апаратура; производство, поправка и поддръжка на ИТ оборудване, радио станции и мобилни телефони, производство, поправка и поддръжка на електрически мрежи и оборудване, поддръжка и поправка на телекомуникационни структури, инсталации, оборудване и апаратура; издателска дейност; дупликиране на компютърни файлове; покупко-продажба на стоки; медиация в търговията на местни и чужди пазари; търговско представителство; изчислителни и сходни дейности; дейности, свързани с информационното общество; отдаване под наем на машини и оборудване; проучване на пазара и общественото мнение; рекламна и промоторска дейност; консултантски услуги в сферата на бизнеса и управлението; управление и дизайн на интернет страници; компютърна обработка на образи, звуци и триизмерна анимация; отдаване под наем на офис оборудване, включително компютри, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
2013-05-16 19:24:11Александър Стоянов Въгларов
Aleksandar Stoyanov Vaglarov
БЪЛГАРИЯManager
2013-05-16 19:24:11Зоран Урх
Zoran Urh
ХЪРВАТСКОPartner
2013-05-16 19:24:11Александър Стоянов Въгларов
Aleksandar Stoyanov Vaglarov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Итерацио България Iteratsio Balgariya (ЕИК: 202584610)
Check other registries about the company Итерацио България Iteratsio Balgariya (ID: 202584610)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More