Събития с лица свързани с компанията ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС СТРЕЛЧА (ЕИК: 202630633)
Events with persons connected to the company ORANZHERIEN KOMPLEKS STRELCHA (ID: 202630633)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202630633)
Към 2020-01-23 05:56:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:56:28 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-28 15:17:06АНИТАС 2003
ANITAS 2003
TransformingCompany
2014-02-28 15:17:06ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС СТРЕЛЧА
ORANZHERIEN KOMPLEKS STRELCHA
TransformingCompany
2014-02-28 15:17:06ЛОВЕШКИ МЕЛНИЦИ 2005
LOVESHKI MELNITSI 2005
TransformingCompany
2014-02-28 15:17:06МАРИМЕКС 77
MARIMEKS 77
TransformingCompany
2014-02-28 15:17:06ШАМПИНЬОН
SHAMPINXON
TransformingCompany
2014-02-28 15:17:06ВИНЕНА ИНДУСТРИЯ
VINENA INDUSTRIYA
TransformingCompany
2014-02-28 15:17:06ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ
TI EY BI RIAL ESTEYT
TransformingCompany
2014-02-28 15:17:06ДЕМИРА С
DEMIRA S
TransformingCompany
2014-02-28 15:17:06ОРАНЖЕРИИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ORANZHERII GENERAL TOSHEVO
TransformingCompany
2014-02-28 15:17:06Кюстендилски мелници
Kyustendilski melnitsi
TransformingCompany
2014-02-28 15:17:06РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ
RODNA ZEMYA HOLDING
Successor703
2013-06-14 17:14:27ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС СТРЕЛЧА
ORANZHERIEN KOMPLEKS STRELCHA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-06-14 17:14:27ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС СТРЕЛЧА ЕООД
ORANZHERIEN KOMPLEKS STRELCHA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Фредерик Жолио Кюри 20
2013-06-14 17:14:27ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС СТРЕЛЧА ЕООД
ORANZHERIEN KOMPLEKS STRELCHA EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия с хранителни и други стоки на едро и дребно; продажба на стоки собствено производство; покупка на ценни книги с цел препродажба (с изключение на сделки като инвестиционен посредник); търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижим имот с цел продажба; лизинг и всякакъв друг вид дейност незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаването на необходимото разрешение от надлежния орган.
2013-06-14 17:14:27Виктория Иванова Тепавичарова
Viktoriya Ivanova Tepavicharova
БЪЛГАРИЯManager
2013-06-14 17:14:27НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД
NOVA INDUSTRIALNA KOMPANIYA AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС СТРЕЛЧА ORANZHERIEN KOMPLEKS STRELCHA (ЕИК: 202630633)
Check other registries about the company ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС СТРЕЛЧА ORANZHERIEN KOMPLEKS STRELCHA (ID: 202630633)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More