Събития с лица свързани с компанията ГЕТТИ (ЕИК: 202648784)
Events with persons connected to the company GETTI (ID: 202648784)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202648784)
Към 2020-01-23 06:11:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 06:11:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-09-09 17:30:56МИХАИЛ ЕМИЛОВ ТРАЙКОВ
MIHAIL EMILOV TRAYKOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2013-07-15 16:19:53Кристиан Веселинов Велков
Kristian Veselinov Velkov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-28 13:33:29ГЕТТИ
GETTI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-06-28 13:33:29ГЕТТИ ЕАД
GETTI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Бачо Киро 38
2013-06-28 13:33:29ГЕТТИ ЕАД
GETTI EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Уилям Гладстон 37
2013-06-28 13:33:29ГЕТТИ ЕАД
GETTI EAD
SubjectOfActivity
Маркетинг проучвания;Маркетинг и мениджмънт;Рекламна дейност и информационни услуги; Финансово управление и анализиране; Управление на проекти; Управление и моделиране на бизнес – процесите; Информационни и комуникационни технологии; Оказване на съдействие на потребителите при търсене на различни стоки и услуги на пазара; Информиране на търговци в различни сфери на дейност относно различни аспекти на потребителското търсене на пазара; Консултантски услуги; Сделки с обекти на интелектуална и индустриална собственост; Вътрешно и външнотърговска дейност; Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, и всякакви други услуги и дейности, не забранени със закон или друг нормативен акт.
2013-06-28 13:33:29Хю Александър Фрейзър
Hyu Aleksandar Freyzar
НОВА ЗЕЛАНДИЯRepresentative
2013-06-28 13:33:29Василка Димитрова Фрейзър
Vasilka Dimitrova Freyzar
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-28 13:33:29Хю Александър Фрейзър
Hyu Aleksandar Freyzar
НОВА ЗЕЛАНДИЯDirector
2013-06-28 13:33:29Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-28 13:33:29Лойалти Плюс Софтуер Сълюшънс
Loyalti Plyus Softuer Salyushans
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ГЕТТИ GETTI (ЕИК: 202648784)
Check other registries about the company ГЕТТИ GETTI (ID: 202648784)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More