Събития с лица свързани с компанията И АЙ ДЖЕЙ БРАДЪР ЕНД СИСТЪР (ЕИК: 202653062)
Events with persons connected to the company I AY DZHEY BRADAR END SISTAR (ID: 202653062)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202653062)
Към 2020-02-17 03:31:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:31:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-11-05 16:19:07Б М П БРАДЪР ЕНД СИСТЪР ЕООД
B M P BRADAR END SISTAR EOOD
TransformingCompany
2014-11-05 16:19:07И АЙ ДЖЕЙ БРАДЪР ЕНД СИСТЪР ЕАД
I AY DZHEY BRADAR END SISTAR EAD
Successor703
2013-07-03 10:18:21И АЙ ДЖЕЙ БРАДЪР ЕНД СИСТЪР
I AY DZHEY BRADAR END SISTAR
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-07-03 10:18:21И АЙ ДЖЕЙ БРАДЪР ЕНД СИСТЪР ЕАД
I AY DZHEY BRADAR END SISTAR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. „Сан Стефано“ 17
2013-07-03 10:18:21И АЙ ДЖЕЙ БРАДЪР ЕНД СИСТЪР ЕАД
I AY DZHEY BRADAR END SISTAR EAD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско посредничество и представителство, рекламна и консултантска дейност; търговия със стоки и услуги, внос и износ и извършване на всякаква друга дейност, незабранена със закон, при условие че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз по отношение на някоя дейност, такава дейност ще се извършва след получаването на такава регистрация, разрешение или лиценз.
2013-07-03 10:18:21ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ZHANET GEORGIEVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-03 10:18:21ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ZHANET GEORGIEVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-03 10:18:21ЕМА ПАВОЛОВА БОНЕВА - СИМЕОНОВА
EMA PAVOLOVA BONEVA - SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-03 10:18:21ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
IVAYLO GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-03 10:18:21Ема Павлова Бонева – Симеонова
Ema Pavlova Boneva – Simeonova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата И АЙ ДЖЕЙ БРАДЪР ЕНД СИСТЪР I AY DZHEY BRADAR END SISTAR (ЕИК: 202653062)
Check other registries about the company И АЙ ДЖЕЙ БРАДЪР ЕНД СИСТЪР I AY DZHEY BRADAR END SISTAR (ID: 202653062)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More