Събития с лица свързани с компанията Минерална вода - КОМ (ЕИК: 202677622)
Events with persons connected to the company Mineralna voda - KOM (ID: 202677622)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202677622)
Към 2020-02-18 18:42:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:42:28 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 4 586,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-14 16:55:57Виктория Илиянова Йорданова
Viktoriya Iliyanova Yordanova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-27 16:46:47Наталия Борисова Топалова
Nataliya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-24 10:52:14Жаклин Христова Раковска
ZHaklin Hristova Rakovska
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-09 13:08:17ЕТАП - АДРЕСС
ETAP - ADRESS
DebtorOverSecureClaims
2014-05-09 13:08:17ОБЩИНСКА БАНКА
OBSHTINSKA BANKA
AtPawnCreditors
2014-02-03 17:49:38Минерална вода - КОМ ЕАД
Mineralna voda - KOM EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. Васил Левски 140
2013-07-11 15:14:12Минерална вода - КОМ
Mineralna voda - KOM
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-07-11 15:14:12Минерална вода - КОМ ЕАД
Mineralna voda - KOM EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. Васил Левски 138
2013-07-11 15:14:12Минерална вода - КОМ ЕАД
Mineralna voda - KOM EAD
SubjectOfActivity
производство и бутилиране на минерални и безалкохолни напитки, производство на всякакви хранителни, селскостопански и промишлени стоки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2013-07-11 15:14:12Зеки Байрам
Zeki Bayram
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-11 15:14:12Галя Борисова Топалова
Galya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-11 15:14:12Зеки Байрам
Zeki Bayram
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-11 15:14:12Галя Борисова Топалова
Galya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-11 15:14:12Атанаска Коцева Пеева
Atanaska Kotseva Peeva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-11 15:14:12ЕТАП - АДРЕСС
ETAP - ADRESS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-11 15:14:12ЕТАП - АДРЕСС
ETAP - ADRESS
TransformingCompany
2013-07-11 15:14:12Минерална вода - КОМ
Mineralna voda - KOM
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата Минерална вода - КОМ Mineralna voda - KOM (ЕИК: 202677622)
Check other registries about the company Минерална вода - КОМ Mineralna voda - KOM (ID: 202677622)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More