Събития с лица свързани с компанията ФЕЦ ПЕРУН (ЕИК: 202699138)
Events with persons connected to the company FETS PERUN (ID: 202699138)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202699138)
Към 2020-02-17 03:35:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:35:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-08-09 11:48:41ФЕЦ ПЕРУН
FETS PERUN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-08-09 11:48:41ФЕЦ ПЕРУН ООД
FETS PERUN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 Гарова промишлена зона
2013-08-09 11:48:41ФЕЦ ПЕРУН ООД
FETS PERUN OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. Бели Лом 40, офис 5
2013-08-09 11:48:41ФЕЦ ПЕРУН ООД
FETS PERUN OOD
SubjectOfActivity
Производство и продажба на електроенергия, добита от алтернативни източници; изграждане и поддръжка на електрически преносителни съоражения; търговия с електроенергия; покупка и продажба на недвижими имоти; посредническа дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; вътрешна и външна търговия; лизинг; инженерингова дейност; транспортна и спедиторска дейност; предоставяне на движими и недвижими вещи и имоти под наем, както и други дейности, незабранени със закон или друг акт на Министерски съвет.
2013-08-09 11:48:41НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DZHIPOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-08-09 11:48:41ВЕЛЕСЛАВ ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ
VELESLAV YORDANOV TACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-08-09 11:48:41НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DZHIPOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-08-09 11:48:41МАТ ООД
MAT OOD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ФЕЦ ПЕРУН FETS PERUN (ЕИК: 202699138)
Check other registries about the company ФЕЦ ПЕРУН FETS PERUN (ID: 202699138)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More