Събития с лица свързани с компанията ВАСИЛ И ИВАН ИВАНОВИ (ЕИК: 202740631)
Events with persons connected to the company VASIL I IVAN IVANOVI (ID: 202740631)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202740631)
Към 2020-01-18 17:37:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 17:37:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-18 09:01:32ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
VASIL IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-09-18 09:01:32МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
MARIYA DIMITROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-09-18 09:01:32ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
VASIL IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
2017-09-18 09:01:32МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
MARIYA DIMITROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
2013-09-13 11:15:56ВАСИЛ И ИВАН ИВАНОВИ
VASIL I IVAN IVANOVI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-09-13 11:15:56ВАСИЛ И ИВАН ИВАНОВИ ООД
VASIL I IVAN IVANOVI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 23
2013-09-13 11:15:56ВАСИЛ И ИВАН ИВАНОВИ ООД
VASIL I IVAN IVANOVI OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДР. ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, РАЗКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНА МАГАЗИННА МРЕЖА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ , ТРАНСПОРТ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, ПРЕВОЗ НА СТОКИ, ХОРА И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН И/ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ, ВНОС И ИЗНОС, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ ВИДОВЕ УСЛУГИ, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2013-09-13 11:15:56ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
IVAN VASILEV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-09-13 11:15:56ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
IVAN VASILEV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-09-13 11:15:56ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
VASIL IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ВАСИЛ И ИВАН ИВАНОВИ VASIL I IVAN IVANOVI (ЕИК: 202740631)
Check other registries about the company ВАСИЛ И ИВАН ИВАНОВИ VASIL I IVAN IVANOVI (ID: 202740631)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More