Събития с лица свързани с компанията Гакрукс Инвестмънтс (ЕИК: 202749071)
Events with persons connected to the company Gakruks Investmants (ID: 202749071)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202749071)
Към 2020-01-22 21:33:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-22 21:33:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-23 17:20:24Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯLiquidator
2015-12-14 09:15:29Рафал Войчех Годой
Rafal Voycheh Godoy
ПОЛШАDirector
2014-07-31 13:03:20Гакрукс Инвестмънтс АД
Gakruks Investmants AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.”Цар Освободител” 2
2013-09-19 14:42:06Гакрукс Инвестмънтс
Gakruks Investmants
LegalForm
Акционерно дружество
2013-09-19 14:42:06Гакрукс Инвестмънтс АД
Gakruks Investmants AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Кърниградска 19
2013-09-19 14:42:06Гакрукс Инвестмънтс АД
Gakruks Investmants AD
SubjectOfActivity
придобиване и застрояване на недвижими имоти; продажба, замяна, отдаване под наем и управление на недвижими имоти; инвестиране в недвижима собственост и развиване на проекти в сферата на недвижимите имоти; консултантски услуги при покупко-продажба в България; проучване, проектиране, внедряване, поддържане, управление на компютърни информационни системи; услуги в сферата на интелектуалната собственост; търговско представителство; комисионни и транспортни услуги; посредническа дейност в областта на търговията и услугите; рекламни и маркетинг дейности; извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона).
2013-09-19 14:42:06Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯRepresentative
2013-09-19 14:42:06Пламена Желева Вълчева
Plamena ZHeleva Valcheva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-19 14:42:06Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector
2013-09-19 14:42:06Боряна Стоянова Стоянова
Boryana Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата Гакрукс Инвестмънтс Gakruks Investmants (ЕИК: 202749071)
Check other registries about the company Гакрукс Инвестмънтс Gakruks Investmants (ID: 202749071)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More