Събития с лица свързани с компанията РЕЙС КЛАУД (ЕИК: 202763270)
Events with persons connected to the company REYS KLAUD (ID: 202763270)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202763270)
Към 2020-01-26 07:56:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 07:56:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-08-03 13:47:01РЕЙС КЛАУД АД
REYS KLAUD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.”Родопски извор” 28
2014-04-08 17:19:14Теодор Иванов Захов
Teodor Ivanov Zahov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-08 17:19:14Владислав Александров Димитров
Vladislav Aleksandrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-01 18:17:19РЕЙС КЛАУД
REYS KLAUD
LegalForm
Акционерно дружество
2013-10-01 18:17:19РЕЙС КЛАУД АД
REYS KLAUD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.”Юнак” 11-13
2013-10-01 18:17:19РЕЙС КЛАУД АД
REYS KLAUD AD
SubjectOfActivity
Разработка, производство и търговия с хардуерни и софтуерни системи, програми и устройства, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, реклама, туризъм, търговско представителство и посредничество; агентска дейност; консултантска и маркетингова дейност, както и всякакви други сделки, които не са забранени от закона, а за дейностите, които се осъществяват при разрешителен режим – след получаване на съответния лиценз.
2013-10-01 18:17:19Росен Василев Коларов
Rosen Vasilev Kolarov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-01 18:17:19Светослав Панчев Бояджиев
Svetoslav Panchev Boyadzhiev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-01 18:17:19Росен Василев Коларов
Rosen Vasilev Kolarov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-01 18:17:19Павел Методиев Соколов
Pavel Metodiev Sokolov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата РЕЙС КЛАУД REYS KLAUD (ЕИК: 202763270)
Check other registries about the company РЕЙС КЛАУД REYS KLAUD (ID: 202763270)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More