Събития с лица свързани с компанията Стрелец - 90 (ЕИК: 202780241)
Events with persons connected to the company Strelets - 90 (ID: 202780241)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202780241)
Към 2020-01-23 01:20:40 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:20:40 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-30 14:28:01Стрелец - 90 ЕООД
Strelets - 90 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ЗДРАВЕЦ 268
2014-06-20 09:40:41ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-06-20 09:40:41ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-06-20 09:40:41ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TRAYKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
2014-06-20 09:40:41ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
2014-05-28 16:28:21Стрелец - 90
Strelets - 90
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-05-28 16:28:21Стрелец - 90 ЕООД
Strelets - 90 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР 15 В
2014-05-28 16:28:21ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TRAYKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-05-28 16:28:21ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TRAYKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-05-28 16:28:21ЦВЕТАН ИВАНОВ МИНЬОВСКИ
TSVETAN IVANOV MINXOVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
2014-05-28 16:28:21ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TRAYKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ЦВЕТАН ИВАНОВ МИНЬОВСКИ
2014-05-28 16:28:21ИРЕНА НИКОЛОВА МИНЬОВСКА
IRENA NIKOLOVA MINXOVSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
2014-05-28 16:28:21ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TRAYKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ИРЕНА НИКОЛОВА МИНЬОВСКА
2013-12-21 14:03:33СТРЕЛЕЦ - 90 - МИНЬОВСКИ И СИЕ
STRELETS - 90 - MINXOVSKI I SIE
TransformingCompany
2013-12-21 14:03:33Стрелец - 90
Strelets - 90
Successor703
2013-10-14 14:22:52Стрелец - 90
Strelets - 90
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-10-14 14:22:52Стрелец - 90 ООД
Strelets - 90 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Скравена 2150 ул. Свобода 13
2013-10-14 14:22:52Стрелец - 90 ООД
Strelets - 90 OOD
SubjectOfActivity
отглеждане и търговска реализация на селскостопанска продукция - гъски, свине, овце; събиране и размножаване на охлюви; заготовка на гъби и билки, които ще се предлагат за изкупуване само на специализираните държавни фирми и организации; производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, захарни, тестени, шоколадени, месни и други хранителни изделия; търговия с алкохолни и безалкохолни напитки, цигари; транспортна, таксиметрова и спедиторска дейсност; даване на вещи и МПС под наем; вътрешен и международен туризъм; търговско представителство, посредничество и агентство; външнотърговска и външноикономическа дейност; антикварна, оказионна и консигнационна дейност; забавни и електронни игри; шлосерски, дърводелски, ремонтни, автосервизни, плетачни, шивашки, тъкачни, козметични услуги; международни превози; лизинг; ноу-хау; проектиране, строителство и строително-монтажни работи, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон
2013-10-14 14:22:52Цветан Иванов Миньовски
TSvetan Ivanov Minxovski
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-14 14:22:52Цветан Иванов Миньовски
TSvetan Ivanov Minxovski
БЪЛГАРИЯPartner
2013-10-14 14:22:52Ирена Николова Миньовска
Irena Nikolova Minxovska
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Стрелец - 90 Strelets - 90 (ЕИК: 202780241)
Check other registries about the company Стрелец - 90 Strelets - 90 (ID: 202780241)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More