Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СЪЗВЕЗДИЕ ЛЪВ (ЕИК: 202787168)
Events with persons connected to the company SAZVEZDIE LAV (ID: 202787168)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202787168)
Към 2019-12-10 01:56:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 01:56:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-30 14:44:47Галина Кирилова Николова
Galina Kirilova Nikolova
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-18 16:34:10СЪЗВЕЗДИЕ ЛЪВ
SAZVEZDIE LAV
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-10-18 16:34:10СЪЗВЕЗДИЕ ЛЪВ ЕООД
SAZVEZDIE LAV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Дървеница 49 Б
2013-10-18 16:34:10СЪЗВЕЗДИЕ ЛЪВ ЕООД
SAZVEZDIE LAV EOOD
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;вътрешна и външна търговия; производство и търговия с промишлени, хранителни, селско- стопански и битови стоки, резервни части, съоръжения и материали; проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, селско-стопанска, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, хотелиерска, обществено хранене, рекламна, комисионерска и посредническа дейност; търговско представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина;производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, включително производство от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители - след получаване на съответно разрешение/лицензия в предвидените от закона случаи; извършване на енергоефективни услуги /вкл. обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради/; търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл. 2 от Закона за подземните богатства, както и на биологични, минерални, енергийни ресурси и води; придобиване на концесии за хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти на железопътната инфраструктура; консултантски, преводачески, информационни, транспортни, автосервизни, комуникационни и транспортни услуги, както и всяка друга дейност и услуга, която не е забранена от закона или други нормативни актове.
2013-10-18 16:34:10Валентин Алексиев Николов
Valentin Aleksiev Nikolov
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-18 16:34:10Валентин Алексиев Николов
Valentin Aleksiev Nikolov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СЪЗВЕЗДИЕ ЛЪВ SAZVEZDIE LAV (ЕИК: 202787168)
Check other registries about the company СЪЗВЕЗДИЕ ЛЪВ SAZVEZDIE LAV (ID: 202787168)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate