Събития с лица свързани с компанията Еко енд Енерджи Едюкейшън (ЕИК: 202790762)
Events with persons connected to the company Eko end Enerdzhi Edyukeyshan (ID: 202790762)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202790762)
Към 2020-01-29 18:04:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:04:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-05 16:47:13ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
YUROBANK BALGARIYA
Distraint
2018-02-05 16:47:13Еко енд Енерджи Едюкейшън ООД
Eko end Enerdzhi Edyukeyshan OOD
Distraints
2018-02-05 16:47:13Даниела Николова Войнова
Daniela Nikolova Voynova
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-10-22 17:05:36Еко енд Енерджи Едюкейшън
Eko end Enerdzhi Edyukeyshan
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-10-22 17:05:36Еко енд Енерджи Едюкейшън ООД
Eko end Enerdzhi Edyukeyshan OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Джавахарлал Неру 28
2013-10-22 17:05:36Еко енд Енерджи Едюкейшън ООД
Eko end Enerdzhi Edyukeyshan OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Джавахарлал Неру 28
2013-10-22 17:05:36Еко енд Енерджи Едюкейшън ООД
Eko end Enerdzhi Edyukeyshan OOD
SubjectOfActivity
Образование и квалификация (за дейности, за които се изисква лиценз-след получаване на такъв от компетентните власти), организиране и провеждане на курсове за обучение, квалификация и др., провеждане на обучения и семинари свързани с развитие на човешките ресурси, информационни услуги, организиране и изграждане на информационни и комуникационни центрове, консултации и услуги в областта на управлението и организацията на производството, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, всякакви други дейности и сделки, незабранени със закон.
2013-10-22 17:05:36Весела Николова Маврова
Vesela Nikolova Mavrova
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-22 17:05:36Ангел Георгиев Янев
Angel Georgiev YAnev
БЪЛГАРИЯPartner
2013-10-22 17:05:36Даниела Николова Войнова
Daniela Nikolova Voynova
БЪЛГАРИЯPartner
2013-10-22 17:05:36Весела Николова Маврова
Vesela Nikolova Mavrova
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Еко енд Енерджи Едюкейшън Eko end Enerdzhi Edyukeyshan (ЕИК: 202790762)
Check other registries about the company Еко енд Енерджи Едюкейшън Eko end Enerdzhi Edyukeyshan (ID: 202790762)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More