Събития с лица свързани с компанията ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС (ЕИК: 202793954)
Events with persons connected to the company YUROPIAN DZHARNIS (ID: 202793954)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202793954)
Към 2020-01-23 02:14:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:14:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-03 16:21:42ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС ЕООД
YUROPIAN DZHARNIS EOOD
SubjectOfActivity
Осъществяване на туроператорска и турагентска дейност и/или услуги; организиране на групи за вътрешен и международен туризъм; пътнически и туристически услуги; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; рент а кар; хотелиерство и ресторантьорство; посредничество и представителство за покупко-продажба на билети за всички видове транспортни средства; рекламно-информационна дейност, вътрешно и външнотърговска дейност; извършване на електронна търговия на стоки и услуги чрез интернет; консултантска дейност; комисионни и лицензионни сделки; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; извършване на всякакъв вид разпоредителни сделки с недвижими имоти в страната и чужбина, в т.ч.покупки, продажби, наемане и отдаване под наем, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
2016-08-11 14:22:33ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ ДУКОВ
LYUDMIL LAZAROV DUKOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-08-11 14:22:33ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ ДУКОВ
LYUDMIL LAZAROV DUKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-08-11 14:22:33КОНСТАНТИН ФАРУК ХАДАД
KONSTANTIN FARUK HADAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ ДУКОВ
2016-08-11 14:22:33ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ ДУКОВ
LYUDMIL LAZAROV DUKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: КОНСТАНТИН ФАРУК ХАДАД
2014-12-23 16:22:55КОНСТАНТИН ФАРУК ХАДАД
KONSTANTIN FARUK HADAD
БЪЛГАРИЯManager
2014-12-23 16:22:55КОНСТАНТИН ФАРУК ХАДАД
KONSTANTIN FARUK HADAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-12-23 16:22:55ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ ДУКОВ
LYUDMIL LAZAROV DUKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: КОНСТАНТИН ФАРУК ХАДАД
2014-12-23 16:22:55КОНСТАНТИН ФАРУК ХАДАД
KONSTANTIN FARUK HADAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ ДУКОВ
2013-10-23 15:49:00ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС
YUROPIAN DZHARNIS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-10-23 15:49:00ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС ЕООД
YUROPIAN DZHARNIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 15
2013-10-23 15:49:00ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС ЕООД
YUROPIAN DZHARNIS EOOD
SubjectOfActivity
Осъществяване на туроператорска и турагентска дейност и/или услуги; организиране на групи за вътрешен и международен туризъм; пътнически и туристически услуги; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; рент а кар; хотелиерство и ресторантьорство; посредничество и представителство за покупко-продажба на билети за всички видове транспортни средства; рекламно-информационна дейност, вътрешно и външнотърговска дейност; извършване на електронна търговия на стоки и услуги чрез интернет; консултантска дейност; комисионни и лицензионни сделки; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
2013-10-23 15:49:00ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ ДУКОВ
LYUDMIL LAZAROV DUKOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-23 15:49:00ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ ДУКОВ
LYUDMIL LAZAROV DUKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС YUROPIAN DZHARNIS (ЕИК: 202793954)
Check other registries about the company ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС YUROPIAN DZHARNIS (ID: 202793954)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More