Събития с лица свързани с компанията ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 202801034)
Events with persons connected to the company VIP FASILITI MENIDZHMANT (ID: 202801034)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202801034)
Към 2020-06-02 19:41:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-02 19:41:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-31 13:14:56ВИП ИВЕНТ И ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ
VIP IVENT I FASILITI MENIDZHMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-01-31 13:14:56ВИП ХОЛДИНГ
VIP HOLDING
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-31 13:14:56Десислава Иванова Станчева
Desislava Ivanova Stancheva
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-31 13:14:56ВИП ХОЛДИНГ
VIP HOLDING
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-01-31 13:14:56ВИП ХОЛДИНГ
VIP HOLDING
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Десислава Иванова Станчева
2017-01-31 13:14:56Десислава Иванова Станчева
Desislava Ivanova Stancheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ВИП ХОЛДИНГ
2017-01-24 12:50:55ВИП ИВЕНТ И ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
VIP IVENT I FASILITI MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. Васил Кънчев 26
2017-01-24 12:50:55ВИП ИВЕНТ И ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
VIP IVENT I FASILITI MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
Консултантска дейност, извършване на дейност по усвояване на средства по европейски, национални и други фондове, проекти и програми; предоставяне на специализирани решения и услуги за научноизследователска дейност; бизнес консултации; организиране на събития; управление на проекти; разпространение на информация и предоставяне на онлайн дигитални решения за фирми, организации с нестопанска цел, асоциации или държавни агенции и други структури за техните бизнес нужди; консултиране и съдействие при сертифициране на системи за управление в съответствие с международните стандарти; Консултантски дейности по СЕ маркировка и патенти; Консултантски дейности по разработване и внедряване на системи за управление и контрол; риск мениджмънт; анализ на работна среда; вътрешен одит; обучения; търговско представителство и посредничество; консултантски услуги; комисионни сделки; както и всяка друга дейност, незабранена от закона и след придобиване съответните разрешителни и лицензи, в случай, че такива са необходими.
2015-09-02 21:39:14Десислава Иванова Станчева
Desislava Ivanova Stancheva
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-29 12:15:49ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ
VIP FASILITI MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-10-29 12:15:49ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
VIP FASILITI MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул. Васил Кънчев 26
2013-10-29 12:15:49ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
VIP FASILITI MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
производство, търговия и услуги, както и всяка друга незабранена дейност от закона.
2013-10-29 12:15:49Полина Николова Павлова-Антонова
Polina Nikolova Pavlova-Antonova
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-29 12:15:49ВИП ХОЛДИНГ
VIP HOLDING
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ VIP FASILITI MENIDZHMANT (ЕИК: 202801034)
Check other registries about the company ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ VIP FASILITI MENIDZHMANT (ID: 202801034)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More