Събития с лица свързани с компанията СОРГАР (ЕИК: 202809515)
Events with persons connected to the company SORGAR (ID: 202809515)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202809515)
Към 2020-01-23 17:27:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 17:27:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-27 15:27:31СОРГАР ЕООД
SORGAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост 426 Г
2017-03-27 15:27:31Лидия Павловна Шостак
Lidiya Pavlovna SHostak
УКРАЙНАManager
2017-03-27 15:27:31Лидия Павловна Шостак
Lidiya Pavlovna SHostak
УКРАЙНАSoleCapitalOwner
2017-03-27 15:27:31Андон Николаев Атанасов
Andon Nikolaev Atanasov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: Лидия Павловна Шостак
2017-03-27 15:27:31Лидия Павловна Шостак
Lidiya Pavlovna SHostak
УКРАЙНАShareTransfer
2 Buy from: Андон Николаев Атанасов
2013-11-05 09:32:01СОРГАР
SORGAR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-11-05 09:32:01СОРГАР ЕООД
SORGAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 --- бул. България 132 --- А
2013-11-05 09:32:01СОРГАР ЕООД
SORGAR EOOD
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; консултантска дейност, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки и сделки с интелектуална собственост; външнотърговска дейност; внос и износ на стоки и услуги, лизингова дейност, реклама, мениджмънт и маркетинг; туристически, рекламни, и други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2013-11-05 09:32:01Андон Николаев Атанасов
Andon Nikolaev Atanasov
БЪЛГАРИЯManager
2013-11-05 09:32:01Андон Николаев Атанасов
Andon Nikolaev Atanasov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СОРГАР SORGAR (ЕИК: 202809515)
Check other registries about the company СОРГАР SORGAR (ID: 202809515)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More