Събития с лица свързани с компанията ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС (ЕИК: 202830559)
Events with persons connected to the company LONCH HAB PARTNARS (ID: 202830559)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202830559)
Към 2020-02-19 10:17:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:17:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-11-20 13:22:30ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС
LONCH HAB PARTNARS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-11-20 13:22:30ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС ООД
LONCH HAB PARTNARS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Христо Стамболски 3
2013-11-20 13:22:30ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС ООД
LONCH HAB PARTNARS OOD
SubjectOfActivity
Проучване, анализ и подбор на инвестиционни проекти, бизнес и инвестиционно консултиране на физически и юридически лица, придобиване, управление и разпореждане с дялове/акции в български и чуждестранни юридически лица, комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.
2013-11-20 13:22:30РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ
RUMEN VLADIMIROV ILIEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-11-20 13:22:30ЛЮБЕН СИЛВИЕВ БЕЛОВ
LYUBEN SILVIEV BELOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-11-20 13:22:30СТЕФАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
STEFAN GANCHEV GANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-11-20 13:22:30СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ СИРАКОВ
STANISLAV MAKSIMOV SIRAKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-11-20 13:22:30ЛЮБЕН СИЛВИЕВ БЕЛОВ
LYUBEN SILVIEV BELOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-11-20 13:22:30РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ
RUMEN VLADIMIROV ILIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-11-20 13:22:30ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ
TODOR LYUDMILOV BRESHKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС LONCH HAB PARTNARS (ЕИК: 202830559)
Check other registries about the company ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС LONCH HAB PARTNARS (ID: 202830559)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More