Събития с лица свързани с компанията АЕРОКЛУБ СОФИЯ (ЕИК: 202834582)
Events with persons connected to the company AEROKLUB SOFIYA (ID: 202834582)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202834582)
Към 2020-02-18 16:15:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:15:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-28 14:11:12ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Distraint
2018-05-28 14:11:12АЕРОКЛУБ СОФИЯ ЕООД
AEROKLUB SOFIYA EOOD
Distraints
2018-05-28 14:11:12ВИПИ КАПИТАЛ АД
VIPI KAPITAL AD
Description406
2017-08-14 08:36:06Владимир Петров Ненчев
Vladimir Petrov Nenchev
БЪЛГАРИЯManager
2014-08-18 11:44:50СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ
SVOBODNA ZONA-RUSE
Distraints
2014-08-12 13:18:43ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
Description406
2013-11-22 14:51:51АЕРОКЛУБ СОФИЯ
AEROKLUB SOFIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-11-22 14:51:51АЕРОКЛУБ СОФИЯ ЕООД
AEROKLUB SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Кондофрей 2422
2013-11-22 14:51:51АЕРОКЛУБ СОФИЯ ЕООД
AEROKLUB SOFIYA EOOD
SubjectOfActivity
Извършване на специализирана авиационна дейност, осъществяване на полети, професионално обучение и квалификация в гражданското въздухоплаване на пилоти и други авиационни професии, извършване на ремонтно-техническа дейност на въздухоплавателни апарати, консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, придобиване, управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дейностите, за чието упражняване е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след надлежното им получаване от съответните компетентни органи
2013-11-22 14:51:51Емил Веселинов Данев
Emil Veselinov Danev
БЪЛГАРИЯManager
2013-11-22 14:51:51ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЕРОКЛУБ СОФИЯ AEROKLUB SOFIYA (ЕИК: 202834582)
Check other registries about the company АЕРОКЛУБ СОФИЯ AEROKLUB SOFIYA (ID: 202834582)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More