Събития с лица свързани с компанията РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД (ЕИК: 202855295)
Events with persons connected to the company RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD (ID: 202855295)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202855295)
Към 2020-01-23 23:31:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 23:31:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-17 15:10:55Даниел Валентинов Анастасов
Daniel Valentinov Anastasov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-17 15:10:55Николай Валентинов Велков
Nikolay Valentinov Velkov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-24 11:57:06РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД АД
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD AD
GeneralSeizure
2016-10-19 15:41:24Дари Валентинов Иванов
Dari Valentinov Ivanov
Depositor
2016-07-06 09:09:43РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД АД
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD AD
GeneralSeizure
2016-07-06 09:09:43Росен Георгиев Милошев
Rosen Georgiev Miloshev
Trustee
2016-07-06 09:09:43РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД АД
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD AD
Trustees
2016-04-21 17:54:45Неделчо Иванов Колев
Nedelcho Ivanov Kolev
Depositor
2016-04-16 19:40:48Дари Валентинов Иванов
Dari Valentinov Ivanov
Depositor
2016-04-05 19:36:18Дари Валентинов Иванов
Dari Valentinov Ivanov
Depositor
2015-08-06 14:53:29РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD
DebtorOverSecureClaims
2015-08-06 14:53:29РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA
AtPawnCreditors
2015-05-08 18:07:39Емил Диамандов Касабов
Emil Diamandov Kasabov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-28 09:40:49Митко Сашев Димитров
Mitko Sashev Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-28 09:40:49Емил Диамандов Касабов
Emil Diamandov Kasabov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-04-28 09:40:49Митко Сашев Димитров
Mitko Sashev Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-09 10:07:57Русенска корабостроителница запад АД
Rusenska korabostroitelnitsa zapad AD
DebtorOverSecureClaims
2014-04-09 10:07:57Корпоративна търговска банка АД
Korporativna targovska banka AD
AtPawnCreditors
2014-03-19 14:42:19РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД АД
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Матей Стойков 5
2014-03-05 15:35:34РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA
TransferringEnterprise
2014-03-05 15:35:34РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD
AcquisitionEnterprise
2013-12-06 12:24:12РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD
LegalForm
Акционерно дружество
2013-12-06 12:24:12РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД АД
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 бул. „Владимир Вазов” 9, офис 7
2013-12-06 12:24:12РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД АД
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD AD
SubjectOfActivity
вътрешно и външно търговска дейност, строителство и ремонт на кораби и плаващи съоръжения, търговско представителство, агентство и посредничество (без процесуално) на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим - след получаване на съответен лиценз/разрешение
2013-12-06 12:24:12Николай Андреев Колев
Nikolay Andreev Kolev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-12-06 12:24:12Роза Евтимова Лимбова
Roza Evtimova Limbova
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-06 12:24:12Николай Андреев Колев
Nikolay Andreev Kolev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-06 12:24:12Диана Колева Стойкова
Diana Koleva Stoykova
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD (ЕИК: 202855295)
Check other registries about the company РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD (ID: 202855295)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More