Събития с лица свързани с компанията Булмит Глобал (ЕИК: 202858633)
Events with persons connected to the company Bulmit Global (ID: 202858633)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202858633)
Към 2020-01-23 20:03:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 20:03:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-04-06 10:30:45ОГНЯН ПЕТРОВ МИТЕВ
OGNYAN PETROV MITEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-04-06 10:30:45ОГНЯН ПЕТРОВ МИТЕВ
OGNYAN PETROV MITEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-04-06 10:30:45ПЕТЪР ОГНЯНОВ МИТЕВ
PETAR OGNYANOV MITEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ОГНЯН ПЕТРОВ МИТЕВ
2016-04-06 10:30:45ОГНЯН ПЕТРОВ МИТЕВ
OGNYAN PETROV MITEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ПЕТЪР ОГНЯНОВ МИТЕВ
2014-02-03 16:25:16Булмит Глобал ЕООД
Bulmit Global EOOD
SubjectOfActivity
извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език, преводаческа дейност; посредническа дейност по наемане на търсещите работа лица в република българия и/или в чужбина; администрaтивно обслужване; консултатнтска дейност; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; импорт, експорт и реекспорт, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство; транспортна дейност и таксиметрови услуги, ресторантьорство, както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.
2013-12-10 09:53:53Булмит Глобал
Bulmit Global
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-12-10 09:53:53Булмит Глобал ЕООД
Bulmit Global EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 88 2
2013-12-10 09:53:53Булмит Глобал ЕООД
Bulmit Global EOOD
SubjectOfActivity
посредническа дейност по наемане на търсещите работа лица в Република България и/или в чужбина; администрaтивно обслужване; консултантска дейност; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; импорт, експорт и реекспорт, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство; транспортна дейност и таксиметрови услуги, ресторантьорство, както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.
2013-12-10 09:53:53ПЕТЪР ОГНЯНОВ МИТЕВ
PETAR OGNYANOV MITEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-10 09:53:53ПЕТЪР ОГНЯНОВ МИТЕВ
PETAR OGNYANOV MITEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Булмит Глобал Bulmit Global (ЕИК: 202858633)
Check other registries about the company Булмит Глобал Bulmit Global (ID: 202858633)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More