Събития с лица свързани с компанията ЕФ ЕМ СИ ДЖИ ТРЕЙД (ЕИК: 202869537)
Events with persons connected to the company EF EM SI DZHI TREYD (ID: 202869537)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202869537)
Към 2020-02-19 09:24:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:24:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-28 17:27:55ЕФ ЕМ СИ ДЖИ ТРЕЙД АД
EF EM SI DZHI TREYD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Княз Борис І 98А
2013-12-17 12:36:25ЕФ ЕМ СИ ДЖИ ТРЕЙД
EF EM SI DZHI TREYD
LegalForm
Акционерно дружество
2013-12-17 12:36:25ЕФ ЕМ СИ ДЖИ ТРЕЙД АД
EF EM SI DZHI TREYD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 Позитано 7
2013-12-17 12:36:25ЕФ ЕМ СИ ДЖИ ТРЕЙД АД
EF EM SI DZHI TREYD AD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА, ИЗДАТЕЛСКА, МАРКЕТИНГОВА, ПРОУЧВАТЕЛНА, ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ - ПОСРЕДНИЧЕСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ, КОМИСИОНЕРСКИ, РЕМОНТНИ И ДРУГИ; СПЕДИТОРСКИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИННА МРЕЖА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОЯТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД НАДЛЕЖНОТО МУ ПОЛУЧАВАНЕ.
2013-12-17 12:36:25ВОЛФГАНГ РЕКЕНДОРФЕР
VOLFGANG REKENDORFER
АВСТРИЯRepresentative
2013-12-17 12:36:25БОГДАН НИКОЛОВ ДРЕНСКИ
BOGDAN NIKOLOV DRENSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-17 12:36:25ВОЛФГАНГ РЕКЕНДОРФЕР
VOLFGANG REKENDORFER
АВСТРИЯDirector
2013-12-17 12:36:25ВИКТОР НИКОЛАЕВ НАЛБАНТОВ
VIKTOR NIKOLAEV NALBANTOV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ЕФ ЕМ СИ ДЖИ ТРЕЙД EF EM SI DZHI TREYD (ЕИК: 202869537)
Check other registries about the company ЕФ ЕМ СИ ДЖИ ТРЕЙД EF EM SI DZHI TREYD (ID: 202869537)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More