Събития с лица свързани с компанията КИМ - 2014 - М. МЕТОДИЕВ (ЕИК: 202879912)
Events with persons connected to the company KIM - 2014 - M. METODIEV (ID: 202879912)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202879912)
Към 2020-01-26 11:13:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:13:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-01-17 16:10:02КИМ - 2014 - М. МЕТОДИЕВ ЕООД
KIM - 2014 - M. METODIEV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Егълница 2429
2014-01-03 12:10:47КИМ - 2014 - М. МЕТОДИЕВ
KIM - 2014 - M. METODIEV
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-01-03 12:10:47КИМ - 2014 - М. МЕТОДИЕВ ЕООД
KIM - 2014 - M. METODIEV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Егълница 2429
2014-01-03 12:10:47КИМ - 2014 - М. МЕТОДИЕВ ЕООД
KIM - 2014 - M. METODIEV EOOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ВСРКАКАВИ СТОКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН;ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВ ЗДСТВО; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ 3AKOI [А; КОМИОСИОНЕРСКА СПЕДИЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ;ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТЕ О И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ПРОЕКЕАНСКО-КОНСТУКТОРСКА ДЕЙНОСТ: РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СТРОИТЕЛСТВО; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИ КИМИ ИМОТИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЖНА И ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА И СИСТЕМИ; ЛИЗИНГ,ПРОИЗВОДСТВО,ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ.
2014-01-03 12:10:47МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ
METODI SIMEONOV METODIEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-01-03 12:10:47МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ
METODI SIMEONOV METODIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КИМ - 2014 - М. МЕТОДИЕВ KIM - 2014 - M. METODIEV (ЕИК: 202879912)
Check other registries about the company КИМ - 2014 - М. МЕТОДИЕВ KIM - 2014 - M. METODIEV (ID: 202879912)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More