Събития с лица свързани с компанията ХРИСТО АТАНАСОВ - АДИ 2014 (ЕИК: 202882488)
Events with persons connected to the company HRISTO ATANASOV - ADI 2014 (ID: 202882488)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202882488)
Към 2020-01-22 13:57:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-22 13:57:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-01-06 14:28:40ХРИСТО АТАНАСОВ - АДИ 2014
HRISTO ATANASOV - ADI 2014
LegalForm
Едноличен търговец
2014-01-06 14:28:40ХРИСТО АТАНАСОВ - АДИ 2014 ЕТ
HRISTO ATANASOV - ADI 2014 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2014-01-06 14:28:40ХРИСТО АТАНАСОВ - АДИ 2014 ЕТ
HRISTO ATANASOV - ADI 2014 ET
SubjectOfActivity
ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕМОНТ, СЕРВИЗ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ, ТЪРГОВИЯ С РЕЗАРВНИ ЧАСТИ, КУРИЕРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПЪТНА ПОМОЩ, МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ, ТУРИСТИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И УСЛУГИ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО, ЛИЗИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.
2014-01-06 14:28:40ХРИСТО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
HRISTO VASILEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ХРИСТО АТАНАСОВ - АДИ 2014 HRISTO ATANASOV - ADI 2014 (ЕИК: 202882488)
Check other registries about the company ХРИСТО АТАНАСОВ - АДИ 2014 HRISTO ATANASOV - ADI 2014 (ID: 202882488)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More