Събития с лица свързани с компанията АУТОБРИЗ - 2014 - КРАСИМИР ДИМИТРОВ (ЕИК: 202900833)
Events with persons connected to the company AUTOBRIZ - 2014 - KRASIMIR DIMITROV (ID: 202900833)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202900833)
Към 2020-01-22 02:26:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-22 02:26:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-01-17 17:18:27АУТОБРИЗ - 2014 - КРАСИМИР ДИМИТРОВ
AUTOBRIZ - 2014 - KRASIMIR DIMITROV
LegalForm
Едноличен търговец
2014-01-17 17:18:27АУТОБРИЗ - 2014 - КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЕТ
AUTOBRIZ - 2014 - KRASIMIR DIMITROV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2014-01-17 17:18:27АУТОБРИЗ - 2014 - КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЕТ
AUTOBRIZ - 2014 - KRASIMIR DIMITROV ET
SubjectOfActivity
ПОЧИСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО, ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2014-01-17 17:18:27КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
KRASIMIR GEORGIEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата АУТОБРИЗ - 2014 - КРАСИМИР ДИМИТРОВ AUTOBRIZ - 2014 - KRASIMIR DIMITROV (ЕИК: 202900833)
Check other registries about the company АУТОБРИЗ - 2014 - КРАСИМИР ДИМИТРОВ AUTOBRIZ - 2014 - KRASIMIR DIMITROV (ID: 202900833)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More