Събития с лица свързани с компанията ПРО ИНВЕСТ 2014 (ЕИК: 202916047)
Events with persons connected to the company PRO INVEST 2014 (ID: 202916047)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202916047)
Към 2020-01-23 05:45:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:45:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-20 14:44:40ПРО ИНВЕСТ 2014 ЕООД
PRO INVEST 2014 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Пейо Яворов 8
2018-04-20 14:44:40Георги Христов Пъпанов
Georgi Hristov Papanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-04-20 14:44:40Христо Георгиев Пъпанов
Hristo Georgiev Papanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Георги Христов Пъпанов
2018-04-20 14:44:40Георги Христов Пъпанов
Georgi Hristov Papanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Христо Георгиев Пъпанов
2014-02-03 17:27:08ПРО ИНВЕСТ 2014
PRO INVEST 2014
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-02-03 17:27:08Христо Георгиев Пъпанов
Hristo Georgiev Papanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-02-03 17:27:08Георги Христов Пъпанов
Georgi Hristov Papanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: Христо Георгиев Пъпанов
2014-02-03 17:27:08Христо Георгиев Пъпанов
Hristo Georgiev Papanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: Георги Христов Пъпанов
2014-01-27 16:09:22ПРО ИНВЕСТ 2014
PRO INVEST 2014
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-01-27 16:09:22ПРО ИНВЕСТ 2014 ООД
PRO INVEST 2014 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 Западен парк 119 Б
2014-01-27 16:09:22ПРО ИНВЕСТ 2014 ООД
PRO INVEST 2014 OOD
SubjectOfActivity
търговия, покупко-продажба на стоки, изготвяне на предпроектни проучвания и бизнес планове; разработване на проектни предложения и тръжна документация; консултантска помощ при управление на проекти; управление, мониторинг и оценка на проекти, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лизингови сделки; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.
2014-01-27 16:09:22Георги Христов Пъпанов
Georgi Hristov Papanov
БЪЛГАРИЯManager
2014-01-27 16:09:22Христо Георгиев Пъпанов
Hristo Georgiev Papanov
БЪЛГАРИЯManager
2014-01-27 16:09:22Георги Христов Пъпанов
Georgi Hristov Papanov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-01-27 16:09:22Христо Георгиев Пъпанов
Hristo Georgiev Papanov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПРО ИНВЕСТ 2014 PRO INVEST 2014 (ЕИК: 202916047)
Check other registries about the company ПРО ИНВЕСТ 2014 PRO INVEST 2014 (ID: 202916047)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More